Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. juni efter regnskabsåret godkende og afgive regnskabet til revisionen.

Luk alle
Åbn alle

Er du interesseret i at læse kommunens forrige regnskaber, kan du kontakte Center for Økonomi og Personale.

Økonomiudvalget fører tilsyn med, at bevillinger til drift og de afsatte rådighedsbeløb på årsbudgettet ikke overskrides.

Der bliver udarbejdet økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som Økonomiudvalget behandler, og der orienteres om eventuelle ændringer i budgettets forudsætninger.