Sosu-uddannelserne

Luk alle
Åbn alle

Som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent har du et job med ansvar og afveksling, og dine opgaver kræver modenhed, overblik og forståelse for mennesker. Du skal bl.a. være god til at:

 • Tale med mange forskellige mennesker
 • Forstå menneskers meget forskellige behov
 • Bevare overblikket og roen i pressede situationer
 • Kommunikere pædagogisk
 • Bruge digitale hjælpemidler til dokumentation og kommunikation
   

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper arbejder du på plejehjem, i hjemmeplejen, dagcentre og aktivitetscentre. Du hjælper bl.a. ældre, handicappede og syge med at få dagligdagen til at fungere fx i forhold til personlig pleje, måltider, indkøb og rengøring. Arbejder du fx i kommunens hjemmepleje, støtter du mennesker i at klare sig bedst muligt i eget hjem og giver en hjælpende hånd, hvis der er behov for det.

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent arbejder du fx på hospitaler, på plejehjem, i hjemmeplejen, psykiatrien, dagcentre/aktivitetscentre eller i lægepraksis. Du arbejder med omsorg og pleje af bl.a. ældre, handicappede og syge, og du er dagligt i kontakt med mange forskellige mennesker: Ældre og syge, deres pårørende, kolleger og andre fagpersoner som fx læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Er du ansat på et plejecenter, består opgaverne bl.a. i at yde omsorg, praktisk hjælp og sygepleje, fx sårpleje og forbinding, medicindosering og lægekontakt.

Arbejdstid og arbejdsmiljø

I jobbet som social- og sundhedshjælper/assistent kan man arbejde både om dagen, aftenen/natten – eller begge dele. Der kan også være weekendvagter. Hvis man arbejder om aftenen, natten eller i weekenderne, kan man holde fri på andre tidspunkter.

I Hvidovre Kommune lægger vi vægt på, at medarbejderne trives; at der gode fællesskaber på arbejdspladsen, og at man kan få hjælp og støtte, hvis man har brug for det. Det gælder også i hjemmeplejen og på vores plejecentre.

Ny teknologi, forskellige hjælpemidler og fokus på gode arbejdsstillinger gør arbejdet som social- og sundhedshjælper/assistent mindre fysisk hårdt end tidligere.

Løn

En social- og sundhedshjælper i Hvidovre Kommune tjener i gennemsnit 30.000 kr. om måneden inklusiv ferie og pension. En social- og sundhedsassistent tjener i gennemsnit 32.000 kr. om måneden inklusiv ferie og pension. Den præcise løn afhænger af bl.a. erfaring og hvor længe, man har været i jobbet.

Du kan enten blive social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Begge uddannelser består af både skoleforløb og praktik. Som social- og sundhedselev får du løn under uddannelsen.

Som social- og sundhedselev i Hvidovre Kommune går du i skole på Social- og sundhedsskolen SOSU H, som har afdelinger i både Brøndby, Herlev, København eller Gladsaxe. Uddannelsen starter med et grundforløb, uanset om du vil uddanne dig til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. 

Grundforløb 1 og 2

Fælles for de to uddannelser er, at du skal have bestået et grundforløb, før du kan gå i gang med den egentlige uddannelse i kommunen. Du skal søge om optagelse på grundforløbet via www.optagelse.dk eller SOSU H’s hjemmeside. 

Grundforløb 1 og Grundforløb 2 varer hver 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet folkeskolen inden for det seneste år, skal du først på Grundforløb 1 og bagefter på Grundforløb 2. Det vil sige, at du har et samlet grundforløb på 40 uger. Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte på Grundforløb 2 for unge (EUD). Så varer dit grundforløb 20 uger. Hvis du er 25 år og derover, skal du starte på Grundforløb 2 for voksne (EUV). Dette grundforløb varer 20 uger.

Læs mere om grundforløb 1 og 2 (nyt vindue)

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder.
I Hvidovre Kommune ansætter vi social- og sundhedshjælperelever 2 gange årligt. Holdene starter i janua, april, august og oktober.

Læs om uddannelsen til social- og sundhedshjælper (nyt vindue)

Uddannelse til social- og sundhedsassistent

Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger.
Hvidovre Kommune ansætter social- og sundhedsassistentelever 4 gange årligt. Holdene starter i januar, april, juli, august og oktober.

Læs om uddannelsen til social- og sundhedsassistent (nyt vindue)

EUX Velfærd: Studentereksamen og sosu-uddannelse i ét

Med EUX Velfærd kombinerer du uddannelsen til SOSU-assistent med en studentereksamen. 
EUX Velfærd til social- og sundhedsassistent varer 4 år og 7 måneder.

Efter uddannelsen har du både mulighed for at få et arbejde som SOSU-assistent og at tage en videregående uddannelse.
Læs om EUX Velfærd (nyt vindue) 

Som social- og sundhedselev får du løn under uddannelsen. Lønnen varierer alt efter alder, kompetencer og erhvervserfaring og bliver givet efter den gældende overenskomst. Her kan du se elev-lønen på de forskellige uddannelser:  

 • Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (2023): 12.653 kr. om måneden.
 • Uddannelsen til social- og sundhedsassistent og EUX-elever (2022): 13.956 kr. om måneden.
 • Voksen-elevløn: 22.796 kr. om måneden.
 • Voksenlærlingeløn: 22.796 kr. om måneden.

Du kan søge om voksen-elevløn, hvis du er fyldt 25 år og har mindst ét års relevant erhvervserfaring på mindst 24 timer pr. uge inden for de sidste 4 år.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du muligvis være berettiget til voksenlærlingeløn, fx hvis du er ledig og ikke har en faglært uddannelse. Spørg i jobcentret i din bopælskommune, om du er berettiget.

Optagelse på grundforløbene foregår via www.optagelse.dk (nyt vindue)  eller SOSU H’s hjemmeside: SOSU H (nyt vindue)

Hvis du vil videre mod en social- og sundhedsassistentuddannelse, kan du søge ansættelse i en kommune under grundforløb 2, og efterfølgende hovedforløb. Hvis du vil videre mod en social- og sundhedshjælper uddannelse, er du berettiget til SU under grundforløbet, og kan først søge ansættelse under hovedforløbet.

Ansøgningsskemaet finder du øverst på denne side.

OBS: Når du ansøger, skal du være opmærksom på, at vi lægger vægt på, at du har en tilfredsstillende straffeattest. Du skal også kunne cykle og færdes sikkert i trafikken. Du skal også have din egen cykel, da vi ikke stiller arbejdscykler til rådighed.

Både nu og i fremtiden er der stor efterspørgsel på social- og sundhedshjælpere/assistenter. Men der er også flere muligheder for at bygge videre på uddannelsen, hvis du senere skulle have ønske om at udvide dine muligheder for job.

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du altid søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Her kan du få merit for den uddannelse og evt. erfaring, du allerede har som social- og sundhedshjælper. Det betyder, at din uddannelse til social- og sundhedsassistent bliver kortere end det almindelige uddannelsesforløb.

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent, kan du søge ind på en række uddannelser til professionsbachelor, fx:

 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Fysioterapeut
 • Socialrådgiver
 • Ergoterapeut
 • Tandplejer
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Radiograf

Som social- og sundhedsassistent kan du også tage efteruddannelse og specialisere dig inden for fx pleje, psykiatri, it, aktivering og rehabilitering, arbejdsmiljø, etik, arbejde inden for lægepraksis.

Med en EUX Velfærd kan du både gå ud og arbejde som social- og sundhedsassistent og søge ind på videregående uddannelser, både på professionsbachelor- og universitetsniveau, hvor der er krav om bestået STX eller HTX.

Du kan møde elever fra social- og sundhedsuddannelserne i Hvidovre Kommune på den lokale ungemesse, der bliver holdt hvert efterår. Du er velkommen til at komme forbi vores stand og få en snak om vores hverdag og vores vej til social- og sundhedsuddannelsen. Du kan også møde færdiguddannede social- og sundhedsmedarbejdere, som kan fortælle om jobbet og de muligheder, det giver.

Du kan også kontakte os i uddannelsesgruppen med spørgsmål om social- og sundhedsuddannelserne på telefon 77 66 26 50, eller send os en mail uddannelsesgruppen@hvidovre.dk

Hvis du går i udskolingen i en af Hvidovres folkeskoler eller privatskoler, kan du kan komme i erhvervspraktik som social- og sundhedshjælper/assistent i kommunen. Hvis du ønsker dette, kan du ringe til Uddannelsesgruppen på på telefon 7766 2650.

Vi forsøger at tilrettelægge din praktik ud fra dine ønsker for fremtiden. Social- og sundhedsskolen SOSU H holder også intro- og brobygningsforløb for folkeskolens ældste klasser. Dem kan du få mere information om her: