Konsulent til Center for Politik og Ledelse på Hvidovre Rådhus

Ansøgningsfrist:

Vil du arbejde helt tæt på den politiske og administrative ledelse i Danmarks bedste kommune? Trives du med samarbejde, styr på detaljerne og fagligt dygtige kollegaer? Og kan du bringe politisk tæft, blik for forvaltningsretlige detaljer og en let forståelig pen til vores team, så er det dig vi håber at høre fra.

I Center for Politik og Ledelse har vi til opgave at kvalitetssikre og understøtte den politiske betjening. Vi er bindeleddet mellem fagcentre, direktion, borgmester og kommunalpolitikerne, hvor vi sikrer den politiske betjening. Vi ønsker at være kendetegnet af forudsigelige og effektive processer, at alle beslutningsoplæg og andre skriftlige produkter er af en høj faglig, skriftlig og juridisk kvalitet, så vores borgmester og politikere kan træffe de bedste beslutninger til gavn for Hvidovres borgere. Vi koordinerer også når opgaver går på tværs og har derfor også en væsentlig opgave med at koordinere tværgående aktindsigter.

Stillingen som konsulent i Center for Politik og Ledelse er ny og du vil både indgå i et stærkt arbejdsfællesskab med vores juridiske team og vores administrative team, som sørger for alle udvalgsdagsordner og opsamlinger fra møder og selvfølgelig resten af rådhussekretariatet. Ud over daglig dialog med direktion og borgmester vil du også få daglig samarbejde med fagcentrene.

Vi har en ambition om at optimere og styrke vores politiske betjening – både indhold og processer – og du vil få en central rolle i at være tovholder på denne udvikling, hvor inddragelse og effekt skal samtænkes og ende med konkrete og praktiske ændringer.

I et tæt samarbejde med dine kollegaer vil dine opgaver primært omfatte:

 • Kvalitetssikring af skriftlige produkter fx indstillinger, borgerhenvendelser, politikerspørgsmål, notater mv.
 • Ansvar for tværgående aktindsigter
 • Udvalgssekretær og protokolfører for cirka to fagudvalg
 • Tovholder på udviklingsområde for styrket og effektiv politisk betjening.

Vi har et godt arbejdsmiljø, som er præget af sunde og oprigtige relationer, høj faglighed og en høj grad af fleksibilitet ift. arbejdstid og hjemmearbejde mv.  Center for Politik og Ledelse er et sammensat center, hvor du vil blive del af ’rådhussekretariatet’, hvor vi sidder på Hvidovre Rådhus sammen med direktion og borgmester.

Dine faglige kvalifikationer
Vi forestiller os at du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau (fx jura, samfundsvidenskab), og at du har en del års erfaring fra en offentlig organisation, og at du:

 • har dybdegående erfaring med politisk betjening fra en offentlig arbejdsplads, hvor du blandt andet kender til omskiftelige dagsordener og behov for hurtige leverancer
 • har en struktureret tilgang til dine arbejdsopgaver og sans for detaljerne – både sprogligt og visuelt, så der kan skabes fyldestgørende beslutningsgrundlag for politikerne
 • kan bevare overblikket, stille skarpt og skelne væsentlige fra mindre væsentlige detaljer
 • har gode kommunikative evner, både skriftligt og mundtligt
 • kan lide at samarbejde og videndele, da de fleste af vores opgaver løses i fællesskab og i et samarbejde på tværs af kommunen, hvor læringsperspektivet er centralt for vores fælles udvikling
 • har erfaring med at lede inddragende processer og er en dygtig procesleder med et godt overblik, som både tænker strategisk og har styr på den konkrete opgaveløsning samt er målrettet og samarbejdende
 • har erfaring med aktindsigter eller har mod på at lære det
 • han arbejde selvstændigt og er initiativrig og kan nedbryde komplekse opgaver til operationelle gode løsninger

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. juni. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, hvor lønnen forhandles med udgangspunkt i erfaring og kompetencer i forhold til stillingen.

Spørgsmål: 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til Centerchef Cecilie Vyff på 21532299

Frist: 
Ansøgningsfrist er d. 11. april 2023. Vi udvælger kandidater d. 14. april og holder samtaler d. 19 og 21. april. 

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.