Sosu-hjælper i aftenvagt til Hvidovre Hjemmepleje Nord

Ansøgningsfrist:

Hjemmepleje i Hvidovre Kommune søger sosu-hjælper i aftenvagt i Distrikt Nord.

 

Hvidovre Kommune er et sted, hvor vi har fokus på udvikling og arbejdsglæde. Det er vigtigt for os, at du som medarbejder føler dig hørt og at du gør en forskel, som bliver værdsat af borger, kollega og ledelse.

Vi er en arbejdsplads, hvor der er tillid, fællesskab og plads til gode idéer, så vi sammen kan udvikle os i vores fag. For os er det vigtigt, at vi løser de daglige opgaver i fællesskab og hjælper hinanden i mål.

Hvidovre hjemmepleje arbejder målrettet med faglighed og dokumentation til gavn for både borger og medarbejder. Vi arbejder målrettet på den daglige planlægning, så den gode plan skabes for hver enkelt medarbejder og til tryghed og gav for den enkelte borger.

Drømmer du om at være en del af en gruppe, hvor åbenhed og hjælpsomhed prioriteres højt og hvor humor er en stor del af hverdagen? En gruppe hvor nøgleordet er faglighed og målet er at gøre en positiv forskel for borgeren, så er det dig vi søger.

 

Dette er hvad dine kommende kollegaer siger om gruppen:

…”Vi ringer altid sammen og sikrer, at alle kommer i mål”…

…”Vi er gode til at hjælpe og spare med hinanden”…

…”Vi har det sjovt og vores humor er af og til meget sort”…

Vi er en lille aftenvagtsgruppe på 10 personer med stor tillid til hinanden. Vi har et velfungerende arbejdsmiljø, hvor vi kan være åbne og ærlige i det daglige.

 

Dine erfaringer:

Uddannet social og sundhedshjælper

Gerne kendskab til omsorgssystemet CURA

Erfaring fra hjemmepleje

 

Vores forventninger til dig:

Du kan cykle i al slags vejr og stadig smile.

Du kan samarbejde på tværs af organisationen med alle faggrupper.

Du arbejder efter at højne borgerens livskvalitet og møder denne på en ligeværdig måde.

Du er fleksibel i dit daglige arbejde samt omstillingsparat i dit møde med borgerne.

Du brænder for at sikre en god kvalitet i arbejdet og ser udvikling som en spændende mulighed for læring.

Du trives i en dynamisk organisation, hvor vi står sammen og hjælper hinanden.

Du er åben og nysgerrig i din hverdag og kan have mange bolde i luften.

 

Praktisk information:

Vi arbejder hver 2. weekend i 5:2 ordning

Du skal arbejde fast hver onsdag/torsdag og fredag, lørdag og søndag i lige uger.

Ugentligt timeantal: 28

Du skal cykle

Er du blevet nysgerrig og mangler svar på noget, så ring endelig til os.

Distriktsleder: Rikke Maischnack 41850256

Distriktsleder: Hazel Taurus 41850314

Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi afholder løbende ansættelsessamtaler

 

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.