Faglig leder med specialpædagogiske kompetencer og interesse søges

Ansøgningsfrist:

Faglig leder med specialpædagogiske kompetencer og interesse søges

Er du vores nye faglige leder, der får energi af stor kompleksitet og mange forskelligartede opgaver? Finder du det interessant og spændende at samskabe mellem nyt og eksisterende?

Konkret har vi brug for en faglig lederkollega, der er interesseret i at skabe de bedste betingelser i et allerede etableret specialtilbud kaldet Huset og varetage den ledelsesmæssige opgave om at udvide tilbuddet i de kommende år.

Husets målgruppe er børn med generelle indlæringsvanskeligheder med væsentligt nedsat funktionsniveau. Nogle børn har desuden autisme spektrum forstyrrelser og/eller ADHD. De fleste børn har forskellige kommunikationsvanskeligheder, nogle i udpræget grad samt udfordringer med sanseintegration. Nogle børn har brug for kraftig skærmning, og har brug for 1-1 en stor del af deres skoledag. Flere af børnene indgår næsten ikke i kontakt med andre børn eller voksne.  

 

Din faglige ledelsesopgave er:

at kunne arbejde i et meget selvstændigt job, hvor behovet er at gå tæt på den faglige ledelse af medarbejderne på daglig basis.

at lede medarbejdere, som spænder fra pædagoger, lærere, medhjælpere og andre lign. uddannelser i både skole- og fritidsdelen.

at udvikle og tilpasse kulturen i Huset til både nutidens og fremtidens målgruppe(r).

at bidrage til at bygge faglig bro mellem special og alment.

 

Vi forstiller os, at fokus den første tid er at:

  • ansætte det rette personale
  • fastlægge pædagogikken sammen med koordinator, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.
  • indrette tilbuddet så det understøtter pædagogikken.
  • integrere det eksisterende og det kommende tilbud på to matrikler.
  • planlægge modtagelsen af skolestartere, der kommer fra 14.august 2023.

 

Personlige kompetencer:

Din baggrund er formentlig en læreruddannelse eller tilsvarende, og du har relevant ledelsesmæssig erfaring - meget gerne fra det specialiserede område.

Hvis du ikke har en lederuddannelse, forventer vi, at du tager en.

Du er selvstændigt kørerende og tør træffe beslutninger. Samtidig er det naturligt for dig at bidrage til og bruge dit ledelsesteam.

Du har en positiv og gerne lidt ”ubekymret” tilgang til udfordringer - du leder ikke efter hullerne i osten.

Du kan gå i dybden, og har tålmodighed til, at udvikling tager tid.  

Du er glad for personaleledelse, også når det er kompliceret og svært.

Du har ikke noget i mod at være en satellit, der har arbejdsplads i flere huse.

Du har sikkert let til grin og smil, og du synes helt sikkert, andres skøre indfald er sjove.

Vi tager det som en selvfølge, at du er arbejdsom og ambitiøs på egne og vores vegne.

 

I dit nye ledelsesteam kan du regne med:

At møde nogle kompetente selvstændige ledelseskollegaer, hvor vi regner med hinanden, og bidrager til hinandens succeser, og hjælper hinanden med at løse udfordringer.

At vi har et højt energiniveau og sagtens kan grine højt - også når noget kokser.

At vi søger skabe en skole, hvor børnenes stemme bliver hørt, og vi har en positiv tilgang til ALLE børn. Her er så at sige: ”højt til loftet for både børn og voksne.”

At vi ser alle roller og funktioner som ligeværdige, når vi tænker de bedste løsninger for ALLE børn.

Avedøre skole
Avedøre Skole har ca. 625 fantastiske elever fordelt på to afdelinger: Yngste 0.-5.klasse og Ældste 6. -9.klassetrin. Samt en SFO fordelt på to matrikler, og ikke mindst Huset (samt snart udvidelsen).

Vi er ca. 100 kollegaer, der hverdag gør os umage med at skabe en skøn skole for mange forskellige børn og en god arbejdsplads for alle medarbejdere.  Vi har elever fra alle samfundslag og med mange forskellige kulturelle baggrunde.

 

Yderligere oplysninger

Ansøgningsfristen er mandag den 10. april 2023, og der forventes at blive afholdt 1. samtaler den 18. april 17-21 og 2. samtaler den 24. april kl.17-21.  Inden 2. runde vil du skulle igennem en personprofiltest, og du vil modtage en case, som du fremlægger til 2.samtale.

Vil du vide mere om stillingen, eller ønsker at besøge skolen, opfordrer vi til, at du kontakter:

Skoleleder Sille Madsen alle hverdage mellem kl.17 -18 tel. 4151 7401 eller

Souschef Lene Steensberg alle hverdage tel.4151 7365

 

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.