XYZ-House søger en kontaktperson til vikariat på 37 timer

Ansøgningsfrist:

XYZ-House søger pr. 1.maj 2023 til 30. september 2023 en kontaktperson til vikariat på 37 timer

 

Hvidovre Kommune har vi fokus på forebyggelse, skabe normalitet og indsats i nærmiljøet for de unge i et tæt samarbejde med de unges familier og netværk som fx folkeskoler og foreninger, samt Børne- og Familieafdelingen.

XYZ-House er et botilbud til unge, hvor den enkelte får hjælp til at skabe sammenhæng i hverdagen. De unge får støtte til at få skabt sammenhæng mellem uddannelse, familie, venner, fritidsliv, økonomi og mange andre dagligdagsting. Vi arbejder med løsningsorienteret samværsform, der lægger vægt på en dialog, der er båret af respekt, tillid og nysgerrighed.

Forældre og netværk inddrages så meget som muligt i den unges liv og udvikling. Det ses som en fælles opgave at skabe udvikling hos den unge, og der stilles krav om, at den unge skal afsted i skole, praktik eller arbejde hver dag. I løbet af 1-1½ år skal de unge gerne være i stand til at flytte for sig selv i egen bolig med påbegyndt uddannelse

XYZ-House målgruppe er unge i alderen 16-23 år, som bliver anbragt på eget værelse. De unge skal være i gang med uddannelse, job, praktikplads eller lignende, mens de bor i husene. De skal kunne agere selvstændigt med støtte fra personalet i dagtimerne, samt have et ønske om at tage imod den tilbudte hjælp. Der skal være motivation til at gøre noget ved sit eget liv og et ønske om forandring. Der kan blive fulgt efterværn til de unge når de flytter i egen bolig, hvis det godkendes af Familierådgivningen i Hvidovre Kommune.

 

Centrale opgaver er:

At arbejde struktureret med unge.

At den unge opnår en indsigt og selverkendelse af sine udfordringer og ressourcer, således, at den unge kan agere hensigtsmæssigt i forhold til sin situation og omverden.

At motivere den unge til at udvikle nye og relevante selvstændige færdigheder.

At understøtte udviklingen af sociale færdigheder der sikrer, at den unge kan indgå i sociale fællesskaber.

 

Krav og kvalifikationer:

Du har en pædagogisk eller anden relevant uddannelse.

Du har erfaring og et stort engagement i arbejdet med udsatte unge og familier.

Du er god til at skabe en professionel relation og er mentalt robust.

Du har erfaring i at arbejde med unge i grupper.

Du har erfaring i at arbejde med familier og netværk.

Du kan arbejde selvstændigt, samtidigt med at du kan indgå i kollegiale teams.

Der vil være skriftlige og administrative opgaver (statusrapporter, mailkorrespondance m.m.)

 

Vi kan tilbyde:

Engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der vil støtte positivt op omkring løsninger af de udfordringer, du vil møde som kontaktperson.

Et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt.

En arbejdsplads i rivende og inspirerende udvikling, hvor kreativitet er tilladt.

Et anerkendende arbejdsmiljø med både intern og ekstern supervision.

Plads til daglig sparring både kollegialt og ledelsesmæssigt.

 

I XYZ-House arbejder vi på at skabe de bedste muligheder for at indgå i normalitet og mulige forandringer for de unge. Vi prioriterer at skabe trygge rammer og troværdige relationer til de unge, der er i et forløb hos.

Vi arbejder i XYZ-House ud fra den systemiske, narrative og løsningsfokuseret referenceramme.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Lønnen forhandles efter principperne om Ny Løn. Du vil som en del af lønnen, få et forskudt tillæg som dækker, at arbejdstiden tilrettelægges på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00.  Der vil endvidere være forfaldent weekendarbejde.

Der indhentes referencer, straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Bo Grænge på tlf. 25 40 56 51.

Der vil være ansættelsessamtaler d. 27 eller 29 marts 2023.

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.