Børnehuset Cassiopeia søger pædagog til vores vuggestue.

Ansøgningsfrist:

Kom og bliv en del af vores fantastiske børnehus. Vi søger en pædagog til vores vuggestue "Lynstuen", i afdeling Solen, hvor vi i forvejen er pædagog Stephanie ( som snart skal på barsel ), medhjælper Rikke, Annette og Mie. I Solen har vi 2 vuggestuer og 2 børnehaver. I vuggestuen samarbejder vi med nabostuen, og generelt er vi et hus der løfter i flok og hjælper hinanden. 

Fællesnævner for hele huset er at vi vægter omsorg, nærvær og tryghed højt. Et godt børneliv definerer vi som en tryg og sjov hverdag fyldt med glæde og trivsel. Alt dette skal gennemsyre hverdagen i Cassiopeia, som fundamentet i et pædagogisk læringsmiljø. Hos os er kvaliteten af samspillet mellem barn og voksne den faktor, der har størst betydning for barnets udvikling. Stillinger er på 34-37 timer om ugen., hvad der passer dig best. 

Børnehuset Cassiopeia er en 0-6års institution beliggende tæt på havn og grønne områder i skønne Hvidovre syd. Vi er en institution med en blandet medarbejderflok af mænd og kvinder i alle aldre. Fællesnævner er at vi brænder for at arbejde med børn og kan li at gå på arbejde
Vi arbejder med en tillidsbaseret tilgang imellem hinanden og til ledelsen. Vi stræber efter udvikling og høj faglighed, og arbejder målrettet på et stærkt fællesskab. Som medarbejder har du stor mulighed for at sætte dit eget præg på dit arbejde samt at blive inddraget i de tiltag eller beslutninger der skal træffes i huset.

En pædagog udtaler; ”Jeg er kommet tilbage til Cassiopeia efter 1 år i et andet dagtilbud. Jeg kom tilbage da jeg savnede den værdibaserede ledelse, hvor ledelsen udviser stor tillid til os som medarbejdere. Vi har som pædagoger stor handlefrihed ift. vores pædagogiske arbejde. Det nyder jeg meget”.

En anden pædagog siger: ”En af de ting jeg nyder ved mit arbejde er, at her er plads til forskelligheder. Vi er en mangfoldig personalegruppe som sætter pris på hinandens styrker og kompetencer. Vi løfter altid i flok og har hinandens ryg. Det betyder meget for mig ift. det pædagogiske arbejde og mit psykiske arbejdsmiljø”.

I børnehuset Cassiopeia arbejder vi med børnenes egne perspektiver, og at leg, samt det at følge børnenes spor, skal være styrende i vores pædagogiske arbejde. Vi arbejder på at pædagogik og læring skal indgå i alle typer situationer gennem hele dagen – fx i rutinesituationer, i de planlagte pædagogiske aktiviteter og i den børneinitierede leg.

Vi arbejder med børnene i små grupper med fokus på at skabe en nærværende, lærerig, forudsigelig og tryg hverdag for alle vores børnene.

Børnehuset Cassiopeia er et hus hvor vi har uddannet noget af vores personale til buschauffører. Vi har købt et par minibusser og tager løbende på ture ud af huset. Generelt er vi glade for udeliv, og cykler også ofte af sted på vores ladcykler på ture i nærområdet. Ud over et rigt udeliv, har vi blandt andet også et børnekøkken, et stort lækkert bålsted på legepladsen hvor vi tit laver mad over bål. Vi er naboer til et mindre stadion hvor vi ofte benytter græsplænerne og de indendørs haller osv. Osv.

Se mere på vores hjemmeside cassiopeia.hvidovre.dk. Du kan også se et udpluk af vores hverdag på instagram: Børnehuset Cassiopeia

Vi kan tilbyde:

  • En spændende arbejdsplads med fagligt dygtige, positive og engagerede kolleger.
  • En synlig ledelse bestående af leder og souschef, der arbejder tillidsbaseret og frisættende. 
  • At du er med til at forme og præge udviklingen og kan sætte dit eget præg på hverdagens aktiviteter.
  • En arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et fagligt udviklende og lærende miljø. Vi reflekterer over egen praksis, blandt andet ved at benytte video refleksion. 
  • Af pædagogiske værktøjer som vi benytter ift. faglig udvikling kan nævnes: Aktionslæring. Sammen om barnet, som er en uddannelse vedr. det gode forældresamarbejde. TOPI, trivsels screening. Sprogtrappen. Sprogvurdering. Faglig video refleksion. Cassiopeias egen samarbejdsstrategi for det positive arbejdsmiljø mm. 
  • Stor mulighed for efteruddannelser, kurser mm

Har du spørgsmål eller har du lyst til at komme på besøg, kan du kontakte leder Carolina Moestrup på tlf.: 4139 4055 eller Lea Maria Mogensen op 4139 4060.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem KL og BUPL gældende for pædagoger.  

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.