Vil du være med til at sætte præg på nattevagten så se her

Ansøgningsfrist:

Du har nu en sjælden mulighed for at søge en nattevagtstilling ulige uge hos os i Hvidovre Kommune. 

Er du uddannet  social -og sundhedshjælper så er det lige dig, der kan være med til at udvikle nattevagten. Du møder fra kl. 23,00 til 7,00 

Hvem er vi?

Nattevagten arbejder tæt sammen med natsygeplejersken, som er ansvarshavende for hele kommunen. Du skal sammen med dit nathold arbejde efter de værdier vi har i Hvidovre Kommune – Dialog, åbenhed og engagement.

Vi har alle gode sociale kompetencer og er alle meget hjælpsomme, så du vil blive mødt med et smil i en travl nat. Vores kerneopgave er at hjælpe de borgere der er visiteret natpleje efter Serviceloven §83. Du skal være nysgerrig, og lyttende til hvad borgerne fortæller, så vi kan yde en god hjælp. Nogle gange skal vi kunne tænke kreativt, da der kan være særlige udfordringer i nattimerne.

Når du søger denne stilling, vil du blive en del af et nathold som gerne vil yde noget ekstra, og du har lyst til at arbejde med mange komplekse opgaver, hvor du skal sparre med dine kollegaer både i din egen, og den modsatte uge. Vi arbejder målrettet med den faglige udvikling og service i nattevagten.

For os er den natlige trivsel på arbejdspladsen vigtig. Derfor skal alle tage ansvar for løbende at sikre arbejdsmiljøet og det betyder også, at du vil få en grundig introduktion sammen med dine nye natkollegaer i begge uger, og du vil også møde begge vores natsygeplejersker.

Nu har du læst en del om os, så hvad forventer vi af dig.

At du er god til at danne relationer og har lyst og evner til at lære noget nyt. At du er lyttende, opsøgende og ser det hele menneske, og bruger din faglighed så du kan se muligheder frem for begrænsninger. At du brænder for at arbejde om natten så der kan skabes tryghed for vores borgere også om natten. Du skal bruge dine styrker så vi kan gøre hinanden gode. Skriv gerne om dine egne forventninger til din kommende arbejdsplads og hvorfor du gerne vil arbejde hos os.

Se evt. lidt mere om os på dette link.

https://www.youtube.com/watch?v=XFeBiv0DoYw&t=80s

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med FOA.

Yderligere oplysninger

Kontaktperson: Leder for Sygeplejen Käthe Jalsing, der træffes mellem kl. 8-15 mandag-fredag på tlf. 40618816

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist onsdag den 28-03-23

Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.