Hvidovre kommune søger elever til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Ansøgningsfrist:

Hvidovre Kommune søger pædagogiske assistentelever med optagelse på hovedforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse august 2023.

Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 1½ måned. Uddannelsen er bl.a. adgangsgivende til pædagoguddannelsen via kvote 2. 

Vi forventer, at du:
•    har interesse for at arbejde med børn og unge
•    gerne vil planlægge samt deltage i aktiviteter, der kan fremme børns trivsel, udvikling og læring
•    er motiveret, engageret og har personligt overskud til at uddanne dig
•    er fleksibel og mødestabil
•    tager ansvar for dine opgaver
•    har lyst til at lære og indgå i arbejdsfællesskaber med kolleger og skolekammerater

Adgangskrav:
Det er en forudsætning for at starte på PAU uddannelsens hovedforløb, at du har bestået grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistent.

For nærmere afklaring ift. adgangskrav og realkompetencevurdering, kan du kontakte uddannelsesvejlederen på SOSUH.

Om uddannelsen:
Uddannelsen til pædagogisk assistent er en uddannelse, hvor teoretisk viden på skoleforløb kombineres med praksislæring. Undervisningen foregår på SOSUH i Brøndby. Praktikken foregår i Hvidovre Kommunes dagtilbud eller SFO´er.

Du kan læse mere om pædagogisk assistent uddannelse på www.sosuh.dk

Hvordan søger du:
Du skal skrive en motiveret ansøgning og begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte eksamensbeviser fra 9. eller 10. klasse, uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning. 

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA for elever. Hvidovre Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen.
Ansættelsen er tidsbegrænset, det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer.
Der skal indhentes straffe- og børneattest i forbindelse med en ansættelse.

Ansættelsesprocessen
Ansøgningsfrist d. 21. maj 2023

Der vil være samtaler 7. juni 2023.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lone Petræus på telefon 3639 3910 eller lop@hvidovre.dk 


 

Send ansøgning

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde på en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglæde fremmer de nye idéer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.
Hvidovre er en grøn forstad med en stærk historie; tæt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Øresundsregionen.
Hvidovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, seksuel orientering, handicap/funktionsnedsættelse og etnisk baggrund til at søge.