Bliv en del af voksenrådgivningen, og kom og gør en forskel for borgere med funktionsnedsættelser i Hvidovre Kommune

Ansøgningsfrist:

En af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en socialfaglig medarbejder til en fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 1. december 2022 eller snarest muligt.  

Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team, der varetager sagsbehandling for målgruppen af borgere med komplekse fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Det er primært borgere, som modtager massiv længerevarende støtte. Teamet består af otte rådgivere, hvoraf den ene har en teamkoordinatorfunktion.

Teamets målgruppe er afgrænset ved, at de modtager pension. Det er derfor en blandet borgergruppe, og der er mange spændende og forskelligartede problemstillinger.

Hver rådgiver har ansvar for egen sagsstamme, men arbejder samtidig teambaseret; hvilket betyder, at vi hjælper og sparrer med hinanden i hverdagen og på ugentlige teammøder.

I teamet arbejder vi med ledsageordning, socialpædagogisk støtte, kontaktperson til blinde, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og botilbud.

Enkelte rådgivere har desuden ansvar for sager om Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96). Og en af medarbejderne varetager primært merudgiftsområdet. 

De primære opgaver der varetages i teamet er:
•    Råd og vejledning af borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
•    Varetagelse af egen sagsstamme.
•    Udarbejdelse af VUM, indstillinger, afgørelser samt sociale handleplaner.
•    Opfølgning og tilsyn på borgernes indsatser.

”At arbejde i team 2 i Voksenrådgivningen er fedt, fordi man møder ind og ikke altid kan forudse dagen. Man har mange spændende arbejdsopgaver og der er dygtige kollegaer og nærværende ledelse, man kan hive fat i, hvis man får brug for det.

Jeg ser teamet som værende i udvikling, hvilket man har mulighed for at præge, og det synes jeg personligt, er rart at være en del af. Derudover er der plads til dårlige jokes og grin, selvom man kan sidde med komplekse problemstillinger.” (Dania, socialrådgiver i team 2).

Vi tilbyder  
•    Du vil blive en del af et engageret og hjælpsomt team, der glæder sig til at tage imod dig som ny kollega. 
•    En grundig introduktion og sagsstamme tilpasset dit niveau. 
•    En sagsstamme, der følger de vejledende sagtal fra Dansk Socialrådgiverforening. 
•    Der er stor selvstændighed i planlægningen af arbejdet, og der er fleksibel arbejdstid. 
•    Der er mulighed for at arbejde bredt med lovgivningen, og for at bruge dit helhedssyn. 
•    Der er nærværende og tilgængelig ledelse.
•    Du vil få fagligt dygtige og dedikerede kollegaer, som vægter trivsel og et godt arbejdsmiljø, både internt i teamet og på tværs i afdelingen. Vi samles bl.a. til forskellige sociale arrangementer, og spiser kage sammen om torsdagen. 
•    En uformel omgangsform, hvor der er højt til loftet og mange gode grin. 

Voksenrådgivningen:
Voksenrådgivningen er myndighedsafdelingen i Center for Handicap og Psykiatri, og varetager sagsbehandling og koordination af den socialfaglige indsats for borgere, over 18 år i henhold til serviceloven.

Vores målgruppe er voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne; herunder handicap, psykiatri, hjemløse og misbrugsområdet. Vi arbejder primært inden for servicelovens kapitel 5.

I Voksenrådgivningen er vi 17 socialfaglige rådgivere samt to rusmiddelkonsulenter. Vi arbejder i teams, samtidig med at vi hjælper hinanden på tværs.

Vi er en blandet personalegruppe, hvor der er højt til loftet og høj faglighed. 

Vi yder råd og vejledning til borgere og deres pårørende. Vi udreder borgernes støttebehov efter VUM, og udarbejder indstillinger og afgørelser.

Vi følger op på foranstaltninger i bo- og dagtilbud, og udmåler socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem, herunder også for borgere bosat i andre kommuner.

Herudover repræsenterer vi det sociale område i kommunens rehabiliteringsteam.

I det faglige arbejde har vi særlig fokus på VUM og udarbejdelse af SMART-mål, for derigennem at kvalitetssikre vores service for borgerne.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde med borgerne, og har et rehabiliterende sigte. 

Om dig
•    Du er uddannet socialrådgiver/ socialformidler, eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse, som du kan sætte i spil. 
•    Du har gerne erfaring fra en lignende myndighedsstilling inden for det voksenspecialiserede område. 
•    Du har taget stilling til målgruppen og er nysgerrig på de udfordringer, som du vil møde i arbejdet. 
•    Du er en teamplayer, men kan samtidig arbejde selvstændigt og systematisk.
•    Du ser dokumentation som en integreret del af dit arbejde, og du evner at sikre borgernes retssikkerhed.
•    Du ser samarbejde som en forudsætning for at lykkes med, at skabe gode løsninger sammen med borgerne.
•    Du forstår at navigere i spændet mellem at yde en god service for borgerne og deres pårørende, samtidig med at du har forståelse for de rammer, du arbejder under.
•    Du er robust samtidig med at du er empatisk og reflekterende i din tilgang, og kan forvalte myndighedsrollen på en professionel måde.

Det vil være en fordel, hvis du har kørekort, da vi laver hyppige opfølgninger hos borgerne.

Løn- og ansættelsesvilkår: 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og funktioner. 

Yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte myndighedsleder i Voksenrådgivningen Ditte Marie Blond på tlf. 61916995, eller teamkoordinator Isa Larsen på tlf. 93513478. 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er søndag den 9. oktober 2022.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 12. oktober 2022.

Send ansøgning