SOSU? Faglighed og fællesskab - en fantastisk arbejdsplads

Ansøgningsfrist:

Nu har du muligheden for at komme med på et stærkt hold af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitetsmedarbejdere, ernæringsassistenter, udviklingsmedarbejdere og ledere på Hvidovre Kommunes Midlertidige Døgnrehabilitering - Svendebjerghave.

Hvordan arbejder vi med vores borgere og med hinanden?

Vores borgere kommer til rehabiliteringen med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger, forskellige livshistorier og individuelle behov. Det kalder på faglighed og tværfagligt samarbejde – og det er vi gode til.

Borgerne kommer primært fra hospitalet efter en kortere eller længere indlæggelse med ortopædkirurgiske, medicinske, onkologiske eller geriatriske problemstillinger.
Andre borgere kommer hjemmefra til vurderingsophold eller aflastning og nogle borgere kommer på palliativt ophold.

Vi har mangeartede og komplekse sygeplejefaglige opgaver og arbejder systematisk med de 12 sygeplejefaglige indsatser. Vores forløb er bygget op med tværfaglige teams. Vi holder tværfaglige forløbssamtaler med borgere og pårørende og arbejder målrettet ud fra borgers mål, ønsker og behov. Vi har et godt tværfagligt samarbejde, hvor vi alle bidrager og er fælles ansvarlige for at indsatsen lykkes.
Vi lægger vægt på gode relationer, der er funderet på tillid, ansvarlighed og tolerance.

Vi prioriterer tværfaglighed og fællesskab. Det vil du opleve ved at blive inviteret ind i tværfagligt udviklingsarbejde og teamsamarbejde.
Vi fejrer fælles fødselsdage og vores succeser og holder fælles morgenmad en gang om måneden.

Vi er gode sammen og vi prioriterer samarbejdet

I 2021 lykkedes vi med knap 500 rehabiliteringsforløb fordi;

  • Vi holder fast i at borger og pårørendes ønsker og behov er udgangspunktet
  • Vi altid er et tværfagligt team omkring den enkelte borger
  • Vi arbejder systematisk med faglige problemstillinger og får god hjælp fra vores eksterne samarbejdspartnere

Der er tilknyttet en udviklingssygeplejerske til huset, som er med til at vi får udviklet vores indsats og faglighed. Endvidere har vi en udviklingsergoterapeut og – fysioterapeut, som ligeledes støtter op om den faglige udvikling.

For os er en god arbejdsplads et sted, der lægger op til åbenhed, respekt, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed. Derfor vil vi spørge nysgerrigt til din holdning og perspektiver på tingene. Sammen finder vi de bedste løsninger.

Hør mere om vores arbejdsplads her https://www.youtube.com/watch?v=X7_NDUX7CLo

Vi søger Social- og Sundhedsassistenter på mellem 28 – 37 timer med arbejde hver 2. weekend (aften) eller hver 3. weekend (dag). Hos os er der altid mulighed for fleksible løsninger mht. til timer og vagtlag Har du lyst til en blandet vagt dag/aften kan det også være en mulighed – så lad os høre, hvad du ønsker!

 

Ansøgningsfristen er onsdag den 28. september

Alle kandidater vil blive ringet op, med henblik på at komme ind til et kort kaffemøde og møde en kommende kollega eller leder.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 40.

Tiltrædelse 1. december eller snarest muligt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til afdelingssygeplejerske Britt Andersen på mob. 25 40 56 57 på mail bxa@hvidovre.dk eller til leder af genoptræning og rehabilitering Marco Eshtelaq på mob. 22 13 18 55 på mail omz@hvidovre.dk 

Vi håber, at du kan se dig selv hos os. Kig med på vores hjemmeside Midlertidig Døgnrehabilitering (hvidovre.dk) eller kom på besøge og sig hej. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Send ansøgning