Børnehuset Solstien søger 1 inklusionspædagog 34 timer ugentlig

Ansøgningsfrist:

Nu er chancen der for at få den mest spændende stilling som inklusionspædagog. 

Børnehuset Solstien søger en inklusionspædagog 34 timer ugentlig snarest. 

Vi er et hus der består af to afdelinger med ca. 100 meters afstand. Vi har mellem 85-95 børn og ca. 20-25 personaler.

I hus 1 er der tre stuer med børn i alderen 3-6 år og i hus 2 er der tre stuer med børn i alderen 0-4 år.

Vi ligger i Avedøre stationsby tæt på transport og skøn natur. Vi har i Solstien, tilknyttet Hvidovre Kommunes sprogstimuleringstilbud som, er en integreret del af vores tre børnehavegrupper.  

Børnehuset Solstien tænker læring ud fra et anerkendende og inkluderende perspektiv.

Vi har fokus på at strukturere og lave en pædagogisk organisering, som skaber mulighed for at kunne arbejde med differentierede fællesskaber, hvor der er mulighed for at kunne være nærværende i relationen med børnene.

Solstien har gennemgået en stor faglig udvikling. Dette har vi gjort med udgangspunkt i det evidensbaseret materiale ITERS og ECERS.

Vi har, som personalegruppe, haft undervisning og har et tæt samarbejde med Trine Kjær Krogh, som har undervist os i at kunne arbejde ud fra ITERS og ECERS. 

Arbejdstiderne vil primært ligge mellem kl. 8 -16, men man skal til tider være indstillet på, at arbejde i hele institutionens åbningstid og i at deltage i alle relevante møder udenfor arbejdstiden på lige fod med resten af personalegruppen.  

Inklusionspædagogen skal være en del af et team på to. Dette vil ske i løbet af efteråret.

Arbejdet i inklusionsteamet foregår med fokus på at øge inklusionen i børnehøjde i hele institutionen og bidrage til en høj kvalitet i den pædagogiske praksis.

Du skal ligeledes være klar til at bruge en del af din arbejdstid i det direkte arbejde med børnene, da inklusionstimerne også bruges på stuerne, enten ved at støtte enkelte børn eller grupper eller ved at udvikle den pædagogiske praksis sammen med pædagogerne.

Inklusionspædagogens arbejdsopgaver vil være at varetage vejledning, observationer, og sparring med Solstiens pædagoger omkring enkelte børn og børnegrupper. Samt at være tovholder på TOPI (trivselsvurderinger), børnesager og det tværfaglige samarbejde. 

Vi arbejder med: 

 • Udvikling af høj kvalitets pædagogik 
 • Implementering af den styrkede læreplan 
 • Fokus på inklusion og sprogstimulering 
 • Fokus på tidligforebyggende indsats 
 • Personaleudvikling og trivsel 

Vi ønsker at du: 

 • Er uddannet pædagog og har efteruddannelse gerne på kandidatniveau  
 • Kan formulere dig mundtligt og skriftligt 
 • Er nærværende og fagligt velfunderet 
 • Kan arbejde selvstændigt og tage stort ansvar for egne arbejdsopgaver 
 • Har fokus på at kunne reflektere over egen og andres praksis 
 • Kan give vejledning og sparring til personalet i forhold til den pædagogiske praksis 
 • Er i stand til at indhente og videreformidle viden til resten af personalet og forældregruppen 
 • Har gode samarbejdsevner, overblik og vægter en anerkendende tilgang  
 • Kan arbejde med fokus på fællesskaber og kan være opmærksom på inklusions- og eksklusionsmekanismer i praksis  
 • Kan understøtte den generelle pædagogiske praksis både teoretisk og i praksis. 
 • Har et PD-modul i social inklusion eller er villig til at tage det  

Vi kan tilbyde:  

 • Engageret og faglig personalegruppe med differentieret erfaringsgrundlag 
 • En institution i konstant udvikling 
 • En personalegruppe hvor forskelligheden er en styrke i vores samarbejde 
 • En tydelig og nærværende ledelse 
 • Indflydelse på nye processer og egen hverdag 
 • Et positivt og godt arbejdsmiljø med gode kollegaer  
 • Gode udviklingsmuligheder  
 • 95 søde børn med garanti for udfordringer, hvor der er stor mulighed for at blive inddraget og få indflydelse.

Vi ønsker stillingen bliver besat d. 3.10.2022. Ansøgningsfrist er den 28. september 2022.

Du er velkommen til at komme og besøge os.

Yderligere information kan du få ved at kontakte leder Y. (Yildiz) Alptekin på 91 32 98 30 

Løn og ansættelsesvilkår: 
Du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn, KL og BUPL, i forhold til kvalifikationer og funktioner.

I Hvidovre Kommune er der en generel politik om, at der på børne- og ungeområdet indhentes straffe- og børneattest.

Der ydes et tillæg til grundlønnen på 12.900 kr. om året ved færdiggjort PD. 
 

Send ansøgning