Leder til Frivilligcenter Hvidovre

Ansøgningsfrist:

Vi søger en fagligt dygtig og empatisk leder til Frivilligcenter Hvidovre. Er du proaktiv, og har du god menneskelig og social indsigt?

Så er det måske dig, vi leder efter.

Frivilligcenter Hvidovre skal fremme deltagelse og mangfoldighed i det frivillige liv i kommunen.

Centeret skal gøre det lettere at være frivillig i foreningslivet og få det sociale engagement til at blomstre.

Det nye frivilligcenter skal etableres helt fra bunden, og du skal udvikle centret i samarbejde med frivilligcenterets bestyrelse, medlemmer og kommunale samarbejdspartnere.

Centret skal fungere som en samlende indgang for borgere og foreninger, der engagerer sig frivilligt eller har behov for hjælp fra frivillige sociale initiativer.

Vi søger dig, der kan lede og tage ansvar for ansvar for strategi, udvikling, økonomi og arbejdsgange.

Du skal støtte og inspirere de frivillige sociale foreninger og lokale ildsjæle til at blive mere synlige, udvikle projekter, skabe netværk og udvikle nye kompetencer. Du skal samtidig kunne holde mange administrative bolde i luften ad gangen.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

-    Foreningsservice af praktisk og rådgivningsmæssig karakter (lokaleformidling mv.)
-    Netværksdannelse mellem foreninger, ildsjæle, kommune og virksomheder, der ønsker at engagere sig med et socialt sigte
-    Borgerinformation om foreningslivets muligheder og mulighederne for at blive frivillig
-    Frivilligformidling og hjælp til rekruttering
-    Projektbistand til opstart af nye projekter
-    Koordinering og administration af centrets aktiviteter
-    Daglig drift

Du må meget gerne have erfaring med

-    Arbejdet med frivillige sociale foreninger
-    Samarbejde med offentlige myndigheder
-    Projektledelse
-    Fundraising
-    Økonomistyring 

Personlige kompetencer:
-    Udadvendt og proaktiv
-    Kan samle, inspirere og skabe engagement
-    Kan lytte og samarbejde med mange forskellige slags mennesker
-    Har menneskelig og social indsigt
-    Selvstændig, handlekraftig og ambitiøs

Vi ser gerne, at du er uddannet inden for det sociale område. Det kan være på kandidat- eller bachelorniveau, men det er ikke afgørende.

Du kan desuden have suppleret med kurser/ efteruddannelse inden for frivillighed, ledelse og organisering.

Du refererer til - og vil få et tæt samarbejde med – frivilligcentrets bestyrelse.

Din arbejdsdag vil have base på Høvedstensvej 49 i Hvidovre, hvor du vil få kontor sammen med en studentermedhjælp/ deltidsansat.

Samtidig vil du bruge meget af din tid på at åbne døre til frivillige foreninger og virksomheder i lokalområdet. Du vil få et stort netværk af samarbejdspartnere i kommunen og blandt andre aktører.

Din stilling vil være finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsens pulje til etablering af frivilligcentre. Midlerne dækker en knapt 2-årig periode.

Stillingen slås derfor op som en midlertidig stilling.

Der er dog en klar forventning om, at frivilligcenteret, ligesom landets andre frivilligcentre, kan fortsætte med midler fra Socialstyrelsens grundfinansieringspulje. 

Lønnen fastsættes efter principperne om ny løn og i henhold til dine kvalifikationer indenfor en lønramme på mellem 35.000 og 40.000 kr. pr. måned excl. pension.

Etableringen af Frivilligcenter Hvidovre er inspireret af frivilligcentre i andre af landets kommuner.  Se frise.dk for mere info. 

Du er velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen, Marianne Lau Munk, på 28361069, næstformand, Thomas Møller, på 31517343 eller projektleder i Hvidovre Kommune, Linda Thorsager, på 36393029 for yderligere information om stillingen.

Stillingen er 37 timer/ugen med start 1. december 2022 eller før om muligt. Stillingen løber til 31. august 2024 med mulighed for forlængelse. Aften- og weekendarbejde kan forekomme.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 40/ 41.

Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

Send ansøgning