Faglig leder til Holmegårdsskolen

Ansøgningsfrist:

Brænder du for ledelse og vil være et en del af et dynamisk ledelsesteam med blik for en samlet skole.

Så har vi den rette stilling til dig!

Vi søger en faglig leder pr. 1. december 2022. Vi søger en kollega som har visioner og ser muligheder i at samarbejde med både den øvrige ledelse, og især medarbejderne.

Idet vi har mulighed for internt at lave en rokering i ledelsesteamet, søger vi en faglig leder med ansvar for enten daglig ledelse af 4.-9. årgang eller skolens Kompetencecenter. I Kompetencecenteret vil stå i spidsen for skolens vejlederteam og for arbejdet med inklusion for elever med særlige behov.

Vores skole:
Holmegårdsskolen er beliggende i et villakvarter i Hvidovre nord. Skolen har ca. 565 elever fordelt på 24 klasser fra 0. – 9. klasse. Skolens elevtal vokser, og vi er godt på vej til at gå fra at være to-sporet til at være tre-sporet på alle årgange. Skolen står netop færdigrenoveret og udbygget med to nye afdelingshuse.

Vi tilbyder en udviklingsorienteret skole med trygge rammer, gode traditioner, et godt elevgrundlag og et konstruktivt forældresamarbejde.

Fællesskab, demokrati, faglighed og nysgerrighed er de fire nøgleord i vores helt nye værdigrundlag, som vi skal implementere i dette og i de kommende skoleår.

Ledelsesteamet består af, skoleleder og tre faglige ledere med ansvar for hhv. Indskoling (0.-3. årg + SFO), Mellemtrin/udskoling (4.-9. årgang) og skolens Kompetencecenter (vejledere og elever med særlige behov).

Medarbejdergruppen er organiseret i team både som årgangs-, fag- og SFO-team, hvor de arbejder i tætte professionelle læringsfællesskaber. I arbejdet med børnenes trivsel, anvender vi bl.a. pædagogiske analysemodeller og klassemøder på alle klassetrin. Yderligere arbejdes der målrettet med inkluderende læringsmiljøer for alle børn på alle årgange.

Vi arbejder målrettet ud fra en digitaliseringsstrategi, der bl.a. betyder, at medarbejderne arbejder kollaborativt omkring udvikling af læringsforløb. Alle lærere og elever modtager en Chromebook og vi arbejder med brugen af Chromebooks som en integreret del af undervisningen.

Vi søger en kommende faglige leder:
Som er engageret, fagligt kompetent og samarbejdsorienteret. En leder, som er ansvarsfuld, har personlig integritet og god energi. En leder som er nærværende og anerkendende i tilgangen til børn og personale.

Som leder på Holmegårdsskolen ønsker du at arbejde med udvikling og konsolidering af en pædagogisk praksis, der støtter og styrker alle børns læring og trivsel; fagligt, relationelt og personligt. Du arbejder for og med, at et barns adfærd skal ses og forstås ud fra den kontekst og de sociale sammenhænge, som barnet indgår i.

Vi søger en leder, der vil påtage sig en bred personale- og pædagogisk ledelsesopgave med forskellige fagligheder, i forskellige arenaer og med forskellige didaktikker inden for barnets samlede dag på Holmegårdsskolen.
 

Vores nye leder kan se værdien i det tværprofessionelle samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Vores nye leder skal besidde gode kommunikative evner og være kompetent til at skabe dialog på alle niveauer ud fra en anerkendende tilgang til medarbejdere, elever og forældre.

Derudover søger vi en leder der:

 • Ønsker at være tæt på praksis
 • Har erfaring indenfor ovennævnte områder
 • Har lederuddannelse på diplomniveau eller er i gang med eller parat til at gå i gang med uddannelsen samt evnen og viljen til at indgå i et konstruktivt og dynamisk ledelsesteam.
 • Holder sig fagligt ajour i forhold til ny viden på relevante områder.
 • Vedholdende, systematisk og struktureret, herunder formår at holde overblik og prioritere
 • Har evt. erfaring med ressourcecenteropgaver, herunder at understøtte og udvikle vejledere, give sparring og relevant feedback til kolleger og medarbejdere i forhold til konkrete faglige og pædagogiske problemstillinger samt erfaring med systematisk arbejde med handleplaner, mål og evaluering,
 • Har erfaring med og ser værdi i et tæt og konstruktivt forældresamarbejde
 • Udvikler og understøtter skolens læringskultur ved at forholde sig nysgerrigt og udforskende til medarbejdernes praksis og give relevant, konstruktiv feedback samt bringer medarbejdernes bidrag og ekspertise i spil, så den bedst muligt understøtter børnenes læring og trivsel.
 • Kan varetage daglig drift og administration herunder dokumentation og arkivering
 • Har erfaring med vikardækning eller er indstillet på at lære det
   

Vi kan tilbyde:

 • Dejlige og glade børn.
 • En skole som er stolt af at være en folkeskole og som vægter fællesskabet højt.
 • En velfungerende skole i trygge rammer
 • Et udviklingsorienteret, tillidsfuldt og anerkendende ledelsesteam.
 • Et udviklingsorienteret, engageret og kompetent personale.
 • Et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som er præget af gensidig tillid og engagement, hvor vi sammen udvikler skolen, værdsætter godt humør, lyst og mod til at gøre hinanden gode - også i ledelsesteamet.
 • Et positivt samarbejde med forældre, skolebestyrelse og Fagligt Center for Skole og Uddannelse.
 • En skole som ser muligheder hos alle børn og værdsætter forskelligheder.
 • En skole med fokus på udvikling af inspirerende læringsmiljøer.
 • En skole som vægter at gøre tingene ordentligt.
 • En skole som har øje for en organisering af skoledagen med henblik på det liv der venter eleverne efter folkeskolen
 • En skole som har lyst til at gøre en forskel og være værdiskabende for børnenes liv

Ansættelsesvilkår

Ansøgningsfrist den søndag, den 2. oktober 2022.

Vi afholder 1. ansættelsessamtale torsdag, den 13. oktober 2022 fra kl. 15.00.
2. samtale bliver afholdt mandag, den 24. oktober 2022 fra kl. 16.00.
 
Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
 
Hvidovre Kommune har en politik om at indhente børne- og straffeattest ved ansættelser på skoler. Arbejdstiden er røgfri.
 
Du er velkommen til at besøge skolen efter aftale, ligesom du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte skoleleder Stine Lindgren mobil: 41717904

Send ansøgning