Få SMS eller e-mail i særlige situationer

Her kan du tilmelde og afmelde mobilnumre til SMS-ordningen. Du kan også tilmelde en e-mailadresse, så du får besked på mail. Hemmelige mobilnumre er IKKE automatisk tilmeldt SMS-ordningen.