Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Luk alle
Åbn alle

Erhvervskontaktudvalget er det formelle samarbejdsforum mellem kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Udvalget arbejder aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre og mødes cirka fire gange årligt.

Spørgsmål og forslag til Erhvervskontaktudvalget sendes til erhvervskonsulent Kaspar Nielsen. Kontaktoplysninger - se kontaktblok.

Erhvervskontaktudvalget består af 13 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, erhvervsorganisationerne, de faglige organisationer og erhvervsskolerne. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Derudover deltager kommunaldirektøren, arbejdsmarkedschef, udviklingschef for Udvikling, Erhverv og Kommunikation og erhvervskonsulent.

Medlemmer og stedfortrædere

 • Næstformand Borgmester Helle Adelborg (stedfortræder Kenneth F. Christensen) - Kommunalbestyrelsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Munch (stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen) - Kommunalbestyrelsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Ulsing (stedfortræder Kristina E. Young) -  Kommunalbestyrelsen
 • Formand Direktør Flemming Tvernø, El- Strøm - repræsentant fra Tekniq
 • Direktør Kim Larsen, Broste Copenhagen - repræsentant fra Dansk Erhverv
 • Direktør Henrik Dam Larsen, DB Schenker - repræsentant fra DI
 • Logistikdirektør Niels Holm, Lantmännen Schulstad (Stedfortræder Henrik Kastberg, Xellia Pharmaceuticals Industri), repræsentant fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.
 • Drifts-og administrationschef Jørgen Morsing (Stedfortræder Direktør Michael Bruhn, PFA Ejendomme), repræsentant fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
 • Partner Jørgen Damkiær, Egerbyg, repræsentant fra Dansk Industri
 • Souschef Henrik W. Olsen, Dansk Metals organisationssekretariat, repræsentant fra FH Hovedstaden
 • Formand Bo Kjærulf, EKF, repræsentant fra FH Hovedstaden
 • Formand John Schwartzbach, repræsentant fra FH Hovedstaden
 • Uddannelsesleder Per Johnny Nørregaard (Stedfortræder Praktikcenterchef Bent-Ole Bohn), TEC, repræsentant fra Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fra Hvidovre Kommune deltager:

 • Kommunaldirektør Nick Bendtsen, Hvidovre Kommune
 • Arbejdsmarkedschef Torben Tang - Center for Beskæftigelse, Hvidovre Kommune
 • Centerchef Hanne Rasmussen - Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, Hvidovre Kommune
 • Erhvervskonsulent Kaspar Nielsen  - Udvikling, Erhverv og Kommunikation, Hvidovre Kommune (sekretær for udvalget)

Her kan du læse vedtægterne for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg:

Her kan du læse årsberetningen for 2020: