Spildevand

  • Spildevand er en betegnelse for det vand, der udledes til kloak fra husholdninger, industri, byggepladser, hustage og befæstede arealer

    Læs mere
  • Spildevandsplan 2023 - 2035 er en plan for Hvidovre Kommunes afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand - herunder regnvand

    Læs mere