Spildevand

  • Spildevand er en betegnelse for det vand, der udledes til kloak fra husholdninger, industri, byggepladser, hustage og befæstede arealer

    Læs mere
  • Spildevandsplanen fastlægger, hvordan regn- og spildevandshåndtering skal foregå i Hvidovre Kommune. Planen er det administrative grundlag og beskr...

    Læs mere