Tilsynskampagner

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal vi opstille mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes.

Kampagnernes indhold vælger vi ud fra en vurdering af, hvad der er behov for at sætte fokus på og med afsæt i vores miljøtilsynsplan for 2014-2018.

En gang årligt offentliggøres den samlede konklusion på indsatsen med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter på Digital Miljø Administration (DMA). Du kan læse om de gennemførte kampagner her (nyt vindue)

Hvis du ønsker at få foretaget et miljøtilsyn på din virksomhed, kan du kontakte en tilsynsmedarbejder fra Hvidovre Kommunes Miljøteam på 36 39 35 80.