Brugerbetaling

Luk alle
Åbn alle

Hvis du er en af følgende virksomhedstyper, så er du omfattet af brugerbetalingen:

• Listevirksomhed - dvs. virksomheder, der har en miljøgodkendelse
• Jern- og metalforarbejdende virksomheder med et produktionsareal på 1.000 m2 eller derover
• Autoværksteder, autolakering, undervognsbehandling og tankstationer med vaskehal
• Renseri
• Maskinværksteder, trykkerier, større snedkerier, transportfirmaer, entreprenører o.l. I daglig tale kaldet bilag 1-virksomheder, fordi der er et bilag til brugerbetalingsbekendtgørelsen, hvor virksomhedstyperne er nævnt
• Landbrug med erhvervsmæssige dyrehold, det vil sige mere end tre dyreenheder.

Du skal betale for de timer, der anvendes på miljøtilsyn, det vil sige både forberedelse, selve tilsynet og den efterfølgende sagsbehandling. Er der opfølgende tilsyn og opfølgende sagsbehandling, så skal du også betale for det.

Ved miljøgodkendelser betales for de timer, der er anvendt på sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Timebetalingen er for 2022: 440,78 kr. pr. time

Der skal ikke betales moms af beløbet. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

For "fremmede tjenesteydelser", det vil sige, hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms. 

Brugerbetalingen opkræves bagud for perioden 1. november til 31. oktober. Beløbet opkræves i november med betalingsfrist i januar det følgende år.

Det er Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, der ligger til grund for opkrævning af brugerbetaling.

Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)