Områdeklassificering

Luk alle
Åbn alle

Områder der er lettere forurenede kaldes områdeklassificeret.

Forureningen stammer fra menneskers aktiviteter gennem tiden, blandt andet fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

De områder i Hvidovre Kommune, der er beliggende i byzonen, er områdeklassificeret. 

Se kort der viser, hvor der er områdeklassificeret (pdf). 

Områdeklassificeringen medfører, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.

Anmeldelse af jordflytning (nyt vindue)

Det er ikke sundhedsfarligt at bo i et områdeklassificeret område, du skal blot følge nogle simple sundhedsfaglige råd. 

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Risikoen er fx væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer.

Små børn har en tendens til at proppe alt i munden; jord, beskidte fingre, legetøj og meget andet. Netop små børn er særligt følsomme over for forurening. Det skyldes, at deres krop er under udvikling.

Hvis du har små børn (eller arbejder med børn), bør du derfor følge en række enkle råd for bedst muligt at undgå at blive påvirket af forureningen.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en pjece med sundhedsfaglig rådgivning til henholdsvis borgere og institutioner. 

En hverdag med børn i byen - gode råd (pdf)

Børn og lettere forurenet jord- til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje (pdf)