Jordforurening

Luk alle
Åbn alle

Hvis en grund er kraftigt forurenet, eller der er mistanke om en kraftig forurening, kortlægges grunden på vidensniveau 1 (mistanke om forurening), eller vidensniveau 2 (konstateret forurening).

Det er Region Hovedstaden, der er kortlægningsmyndighed.

Region Hovedstaden (nyt vindue)

Du skal have kommunens tilladelse (§8 tilladelse) til grave-, bygge- eller anlægsarbejde, eller hvis du ændrer arealanvendelsen til noget mere følsomt, fx bolig. Dog behøver du ikke tilladelse til almindeligt havearbejde.

Det skal en §8-ansøgning indeholde (pdf) 

Hvis du skal flytte jord fra en kortlagt ejendom, skal flytningen anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske via www.flytjord.dk (nyt vindue)

Hvis du støder på jord, som lugter (fx af olie) eller er misfarvet, har du pligt til at standse arbejdet og give kommunen besked med det samme. Inden du begynder eller fortsætter med at grave, skal kommunen vurdere, hvordan du skal forholde dig til forureningen, og om den skal kortlægges eller fjernes.