Luk alle
Åbn alle

Skal du udføre en boring i jorden, der skal bruges til at udtage vandprøver fra grundvandet (filtersatte boringer/ A-boringer), skal du søge om det, da det kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema og sende det til kommunen.

Borearbejdet må først begynde, når kommunen har meddelt tilladelse!

Ansøgningsskema til A-boring (pdf)

Boringer, der ikke skal bruges til at udtage grundvandsprøver (Ikke filtersatte boringer/ B-boringer), skal anmeldes til kommunen.

Ansøgningsskema til B-boring (pdf)