Jord og grundvand

Her finder du information om jordforurening i Hvidovre Kommune. Du kan læse om områdeklassificering af lettere forurenet jord i byzonen, om hvordan du bedst bor på lettere forurenet jord i byen, og om hvilke regler der gælder, hvis du skal flytte jord eller opdager en forurening. Endelig kan du også finde regler for etablering, drift og sløjfning af villaolietanke

 • Jordforurening kan være forårsaget af mange ting, men skyldes ofte uheld i forbindelse med håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

  Læs mere
 • Pr. 1. januar 2008 trådte nye regler på jordforureningsområdet i kraft. De nye regler betyder, at al jord i byzone som udgangspunkt klassificeres s...

  Læs mere
 • Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom.

  Læs mere
 • Skal du bore i Hvidovre Kommune?

  Læs mere
 • Hvis du ønsker at udlægge knust asfalt, skal du henvende dig til Center for Plan og Miljø. I de fleste tilfælde kræver dette en tilladelse.

  Læs mere
 • Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter

  Læs mere
 • Hvidovre Kommune anbefaler, at man bruger klorfrit rensesæt til store badebassiner

  Læs mere