Forskrifter, regulativer og vejledninger

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har en brændeovn eller fastbrændselsovn og bor i byzonen, så er forskriften gældende for dig. Forskriften indeholder regler for brug af brændeovne og andre fastbrændselsovne.

Forskriften indeholder regler for begrænsning af gener fra bygge- og anlægsaktiviteter i kommunen, og gælder for bygherre.

Vil du anmelde bygge- og anlægsarbejde der kan frembringe støj, støv eller vibrationer skal du anvende kommunens formular, som du finder øverst på denne side. 

Forskriften indeholder regler for varelevering til detailhandlen i bolignære områder. Forskriften gør det vanskeligt at foretage varelevering i tidsrummet mellem kl. 22.00 - 06.00 på hverdage og kl. 14.00 - 06.00 på lørdage eller søndage.

Forskriften gælder for detailhandlen.

Forskriften indeholder regler for opbevaring af farligt affald samt råvarer og kemikalier, der ved uheld og spild kan medføre forurening af jord og grundvand samt udledning til kloaksystemet.

Forskriften gælder for alle erhvervsvirksomheder.

Forskriften indeholder regler for restauranter og værtshuse i Hvidovre, herunder interne og eksterne støjgrænser for restaurationsbranchen.

Forskriften gælder for værtshuse, restaurationer o. lign.

Forskriften indeholder regler for ikke-erhvervsmæssige fuglehold, herunder hønsehold. 

Forskriften gælder for ikke-erhvervsmæssige fuglehold.

Luk alle
Åbn alle

Regulativet beskriver, hvordan du skal sortere de forskellige typer affald, der opstår på din virksomhed, og din virksomheds pligter og ansvar. Regulativet gælder for alle erhvervsvirksomheder samt offentlige og private institutioner i Hvidovre Kommune.

I Affaldsbekendtgørelsen er der stillet krav om, at kommunernes erhvervsaffaldsregulativ skal udarbejdes efter en fastlagt standardskabelon, og at standardregulativerne skal offentliggøres i en national og offentlig tilgængelig regulativdatabase kaldet NSTAR på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor her, du kan finde regulativet.

Anmeldelsesskemaer til regulativet:

Regulativet beskriver, hvordan du som borger i Hvidovre skal håndtere dit affald samt de affaldsordninger, der er for borgerne.
Regulativet gælder for alle husholdninger samt visse offentlige og private institutioner i Hvidovre Kommune.

I Affaldsbekendtgørelsen er der stillet krav om, at kommunernes husholdningsregulativ skal udarbejdes efter en fastlagt standardskabelon, og at standardregulativet skal offentliggøres i en national og offentlig tilgængelig regulativdatabase kaldet NSTAR på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor her, du kan finde regulativet.

I regulativet kan du læse, at motorkøretøjer som udgangspunkt kun må holde i tomgang i maksimalt ét minut. Der er dog enkelte undtagelser.

Luk alle
Åbn alle

Hvis du skal søge om tilslutningstilladelse til din virksomhed fordi din kommende virksomhed udleder processpildevand, eller ændres/udvides der i spildevandsforholdene, så kan du i denne vejledning læse, hvad din ansøgning skal indeholde.

Hvis du har planer om at etablere en påfyldningsplads på din virksomhed, så kan du i denne vejledning læse om, hvad kommunens krav stiller af krav til indretningen.

Hvis du har planer om at etablere en vaskeplads eller -hal, så kan du læse mere om kravene hertil i denne vejledning.