Erhvervsmæssigt dyrehold

Luk alle
Åbn alle

Dyrehold opdeles i erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, afhængigt af hvor mange dyr der er på ejendommen. Dyreholdet er defineret som erhvervsmæssigt, hvis der er flere dyr på ejendommen end grænserne vist herunder:

4 heste med tilhørende føl
10 får med tilhørende lam
10 geder med tilhørende kid
2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin
2 køer med kalve
30 høns (kun 10 stk. i byzone i Hvidovre)
4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
4 stykker andet kvæg
Andet dyrehold med tilsvarende størrelse

Har du har flere forskellige slags dyr på ejendommen eller andre end de nævnte, så kontakt Center for plan og miljø. Vi hjælper gerne med at beregne, om der er tale om erhvervsmæssigt dyrehold.

Kommunen fører miljøtilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, og hvis der på ejendommen er mere end tre dyreenheder, opkræves der brugerbetaling for tilsynet. 

Dyreenheder er det begreb, der beskriver miljøpåvirkningen fra forskellige dyr. En dyreenhed er den mængde dyr, der producerer 100 kg kvælstof (N) på årsbasis. Antallet af dyreenheder (DE) er derfor blandt andet afhængig af dyrets race og vægt.

Følgende regnes alle som 1 dyreenhed:

2,3 heste med en vægt på 500-700 kg.
0,85 malkekøer tung race uden opdræt.
35 slagtesvin fra 30-102 kg.
167 høner til ægproduktion.
8 voksne strudse.

Antallet af dyreenheder beregnes på baggrund af omregningsfaktorerne i bilag 1 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Her kan du også se en fuldstændig liste over dyrearter og vægtklasser. Du kan finde husdyrgødningsbekendtgørelsen på www.retsinfo.dk (nyt vindue)

Hvis du har brug for hjælp til at beregne, hvor mange dyreenheder du har på din ejendom, er du velkommen til at kontakte Center for plan og miljø.