Vestegnens Indkøbsforum

Luk alle
Åbn alle

Vestegnens Indkøbsforum er et kommunalt udbudsnetværk bestående af: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner.

Netværket samarbejder omkring udbud af varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå såvel indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner som et bedre administrativt rationale.

Udover udbud erfa-udveksler kommunerne i forhold til e-handel, ledelsesrapportering, contract management og compliance. Endvidere har kommunerne aftalt en arbejdsdeling omkring deltagelse i SKI’s ekspertgrupper således, at VIF kommunerne altid er repræsenteret, når SKI udbyder de respektive forpligtende og frivillige aftaler.

Vestegnens Indkøbsforum udarbejder fælles udbud, hvor udbudsplanens områder fordeles mellem kommunerne. Som udgangspunkt udpeges én kommune som tovholder for det enkelte udbud eventuelt bistået af fagpersoner.