Refusion

Luk alle
Åbn alle

Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal du anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge med NemRefusion. Det gør du ved at følge nedenstående link til virk.dk. Her kan du også søge om refusion for løntilskud.

Vil du anmode om lønrefusion for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, skal du sende blanket DP202H til Ydelsesservice:

Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Vil du anmode om refusion for fleksjob efter reglerne før 1. januar 2013, skal du benytte denne  selvbetjeningsløsning.