Hvad kan virksomhedsservice hjælpe med?

Søg og annoncer efter medarbejdere
Jobnet for arbejdsgivere – din online jobbank
Workindenmark – udenlandsk arbejdskraft
Rekruttering
Rekruttering til småjobs

Udvid mulighederne for at finde medarbejdere
Virksomhedspraktik
Virksomhedscenter
Kombinationsforløb
Elever under 25 år
Voksenlærlinge over 25 år
InnoBooster – ny vej til vækst og beskæftigelse
Ansæt en akademiker
IGU - IntegrationsGrundUddannelsen
EGU – ErhvervsGrundUddannelsen
Fritidsjob for unge
Mentorordning
Opkvalificering før eller efter ansættelse
Job med løntilskud
Job med løntilskud i offentlige virksomheder
Job med løntilskud til førtidspensionister
Job med løntilskud til nyuddannede med handicap
Socialt frikort for udsatte borgere
Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne
Jobordning for veteraner
Virksomhedsrevalidering
Seniorjob i kommunen
Seniorpræmie
Fleksjob
Fastholdelsesfleksjob
Vitas - digital anmodning om tilskud og forløb

Få hjælp ved medarbejderes sygdom og handicap
Fraværs- og fastholdelsespolitik
Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
Fast track – tidligere opfølgning sygemeldinger
Mulighedserklæring
Fastholdelsesplan
Kommunens otte ugers opfølgningssamtale
Revurdering af sygedagpengesager
Jobafklaringsforløb
Anmeldelse af og refusion for sygefravær
Sygedagpengeforsikring
Rundbordssamtaler
Delvis syge- eller raskmelding
§ 56 aftale – refusion ved kritisk/kronisk sygdom
Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
Personlig assistance

Få hjælp til opkvalificering af medarbejdere
Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere
Sporskifte – for nedslidningstruede medarbejdere
Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Forberedende voksenundervisning (FVU)
Ordblindeundervisning (OBU)
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

Rådgivning ved afskedigelser og partnerskabsaftale
Arbejdsfordeling - midlertidig
Arbejdsfordeling
Assistance ved større afskedigelser
Partnerskabsaftale