Virksomhedspraktik

Luk alle
Åbn alle

Din virksomhed kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgifter og hjælpe den ledige videre på arbejdsmarkedet. Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller træne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare fremtidige beskæftigelsesmål.  

Du skal ikke betale løn i praktikperioden. Deltageren får samme ydelse, fx kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, som vedkommende fik før forløbet.

Selv om der er tale om en praktik, må personen gerne varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Du kan få dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der alene har ledighed som problem, i virksomhedspraktik i op til fire uger. Kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed uden erhvervserfaring eller personer med begrænsning i arbejdsevnen m.fl. kan dog få længere  virksomhedspraktik - længden af virksomhedspraktik vil blive individuelt vurderet.

Kontakt jobcentret om mulighederne for at få en ledig i virksomhedspraktik.