Ansæt en flygtning

Luk alle
Åbn alle

Når du ansætter flygtninge og/eller familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse senest ét år før ansættelsen, får din virksomhed en bonus på 20.000 kr. efter seks måneders ansættelsen og yderligere 20.000 kr. efter 12 måneders ansættelse. Hvis du ansætter flygtninge og/eller familiesammenførte, som er meddelt opholdstilladelse mellem ét og to år før ansættelse giver det en bonus på 15.000 kr. efter seks måneders ansættelsen og yderligere 15.000 kr. efter 12 måneders ansættelse.

Det er et krav for at udløse bonus, at ansættelsen har et omfang på over 19 timer om ugen.

Hvis du er interesseret i at ansætte en flygtning og/eller familiesammenført med ansættelsesbonus, eller vil du høre mere om dine muligheder, kan vi hjælpe dig i Jobcentrets Virksomhedsservice.

Her kan vi afklare eventuelle spørgsmål, du måtte have til ansættelsesbonussen, og vi kan hjælpe med at formidle kontakt til afdelingen, der har direkte kontakt med den flygtning eller familiesammenførte, som vil være det bedste match for din virksomhed.

Du skal ansøge om bonus digitalt hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, men du kan tage kontakt Jobcentrets Virksomhedsservice.