Hvidovres virksomheder får målrettet hjælp til rekruttering

Januar |

28 procent af virksomhederne i Hovedstaden har betydelige udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Det viser den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Udfordringen gælder bl.a. inden for mange håndværksfag og på velfærdsområderne, hvor virksomheder oplever ikke at kunne finde en egnet kandidat eller har måtte vælge at ansætte en medarbejder med en anden profil end den ønskede.

Derfor vil Hvidovre Kommune i 2023 have et endnu større fokus på at hjælpe virksomhederne med at rekruttere den ønskede arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Helt konkret vil Jobcentret fx arbejde målrettet med opkvalificering af ledige, så de i højere grad kan matche de krav, som virksomhederne stiller til de ønskede medarbejdere – herunder også muligheden for hjælp til omskoling af medarbejdere.

I forhold til virksomhederne vil der være et øget fokus på de såkaldte substitutionsmuligheder – altså at man ser på muligheden for at erstatte den ønskede arbejdskraft med en anden medarbejderprofil, der også kan udføre dele af de opgaver der mangler ressourcer til at løse - fx kan en håndværker spare tid, hvis en anden person, som ikke er uddannet håndværker, kan hente materialer, klargøre varebilerne inden de skal afsted og lignende opgaver. Samtidig kan virksomhederne prøve potentielle medarbejdere af i praktikker, før en eventuel ansættelse.

- Virksomhederne er vigtige for udviklingen af Hvidovre Kommune, og derfor vil vi gerne sikre dem de bedst mulige udviklingsmuligheder. Det kræver bl.a., at de kan få den nødvendige arbejdskraft. Derfor er vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget meget optagede af, at Jobcentret fortsat skal understøtte virksomhederne i deres behov for arbejdskraft, siger Silas Fisker, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobcenterets virksomhedsindsats og samarbejdet med det lokale erhvervsliv har været et politisk pejlemærke i mere end fem år og vil fortsat være det i 2023. Kontakten med virksomhederne er nemlig en central del af Jobcenterets arbejde i forhold til at servicere erhvervslivet og nedbringe ledigheden.

Har du brug for hjælp til rekruttering, er du velkommen til at kontakte Jobcentret for en dialog om dine muligheder. Du kan kontakte Jobcentrets virksomhedsservice på tlf. 41850447 eller via mail på Virksomhedsservice@hvidovre.dk.

Beskæftigelsesplanen er lavet på baggrund af en analyse af de lokale beskæftigelsespolitiske forhold og udfordringerne på det storkøbenhavnske arbejdsmarked med rekordlav ledighed.

Udover indsatsen over for virksomhederne har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet tre andre pejlemærker, som angiver retningen for Jobcentrets samlede indsats i 2023.

De tre øvrige pejlemærker er:

Udfordrede unge: Jobcentret skal tilbyde meningsfulde indsatser for udfordrede unge, som bringer dem i uddannelse eller beskæftigelse – eller støtter dem til at tage skridt i dén retning. Jobcenteret skal samarbejde mere med virksomheder om at tilbyde relevante småjob, lærings- og jobrettede forløb for gruppen af udsatte unge.

Hurtig afklaring: Jobcenteret skal sikre, at borgerne får en hurtig og effektiv afklaring af arbejdsevnen i overgangen mellem kontanthjælp/sygedagpenge/ledighedsydelse og ressourceforløb/fleksjob/-førtidspension.

Beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap: Personer med et psykisk eller fysisk handicap skal med i arbejdsfællesskabet og sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har brug for. Jobcenteret skal effektivt arbejde med lovgivningens handicapkompenserende ordninger bl.a. som en del af virksomhedsindsatsen, så personer med handicap inkluderes og fastholdes i ordinært arbejde og fleksjob.

 

FAKTA

En undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at virksomheder inden for nedenstående fem sektorer oplevede de største udfordringer med at rekruttere:

  • Hoteller og restauranter (40% forgæves rekrutteringsforsøg)
  • Industri (37%)
  • Kultur og Fritid (35%)
  • Offentlig administration, forsvar og politi (34%)
  • Byggeri og Anlæg (33%)