Hvordan sparer du energi og gør din virksomhed grønnere?

September |

Alle virksomheder kan spare på energien. Men hvordan kan vi hjælpe jer til at gøre det bedst?

Det vil Hvidovre Kommune gerne vide og inviterer derfor alle Hvidovres virksomheder til et møde om kommunens nye Klimaplan mandag den 10. oktober klokken 14.30 – 15.30 på TEC, Stamholmen 215 på Avedøre Holme.

Tilmeld dig mødet om Klimaplanen her

På mødet vil deltagerne få en kort præsentation af Klimaplanen, hvor målet bl.a. er at sænke CO2-udledningen for hele kommunen med 80 % inden 2030. Det skal ske med en række indsatser, hvoraf flere kan have relevans for Hvidovres virksomheder (se indsatsområderne nedenfor).

På mødet den 10. oktober kan virksomhederne bl.a. komme med input til, hvilke af disse tre initiativer der vil give mest mening for dem:

  • Vil du gerne have hjælp til et energitjek af din virksomhed?
  • Skal der arbejdes for, at overskudsvarme fra virksomhederne kan sælges til fjernvarmen?
  • Skal der laves en fælles investering i elproduktion med solceller og evt. vindmøller?

Der vil også være mulighed for dialog mellem virksomhederne om klimaplanens indsatsområder.

- I Hvidovre kan vi kun realisere klimamålene, hvis borgere, virksomheder og kommunen arbejder sammen om effektive tiltag, som kan reducere CO2-udledningen. Sammen kan vi rykke mere og hurtigere, så jeg håber, at mange virksomheder har lyst til at deltage i mødet og komme med deres input til, hvordan vi bedst kan hjælpe dem med deres grønne omstilling, siger Charlotte Frische Münter, chef for Klima og Miljø i Hvidovre Kommune.

Kan man ikke deltage i mødet, er man velkommen til at sende input til klimaplan@hvidovre.dk

Klimaplanen sendes til oktober i høring, hvor man også kan komme med input eller kommentarer via høringsportalen på hvidovre.dk. Den endelige politiske vedtagelse af klimaplanen ventes at ske i december 2022.  

Klimaplanens indsatsområder

Nedenfor kan du se nogle af de områder i klimaplanen, hvor Hvidovre Kommune gerne vil samarbejde mere med lokale virksomheder. Det er vigtigt at understrege, at der endnu ikke er afsat økonomiske midler til de forskellige indsatser – de bliver først prioriteret senere.

Fjernvarme: Målet er, at 20 procent af virksomhedernes overskudsvarme bruges i fjernvarmen i 2040. Hvidovre Kommune vil gerne indgå partnerskaber med fjernvarmeselskaberne og virksomheder, der kan levere overskudsvarme og solvarme til fjernvarmenettet. Hvis al fjernvarme i 2035 er fossilfri, kan vi spare ca. 20.000 ton CO2 om året.

Naturgas: Vi skal finde alternativer til naturgas. Virksomhederne er allerede i gang og kommunen skal understøtte det arbejde, fx ved partnerskaber. Målet er, at virksomheder har udfaset brugen af naturgas i 2030.

Elproduktion: Målet er, at i 2030 produceres 20 procent af elforbruget i Hvidovre Kommunes drift lokalt. Foreslåede tiltag er bl.a. partnerskab om vedvarende energi på Avedøre Holme, overdækning af motorvejene med solceller samt energifællesskaber med borgere og virksomheder

Energibesparelser: Der er et stort potentiale for at spare penge og reducere CO2-udledningen ved at nedsætte energiforbruget. Målet er, at energiforbruget hos virksomheder i Hvidovre i 2030 er reduceret med 10 procent i forhold til 2018. Derfor er der planer om informationsmøder om energibesparelser med SparEnergi, energirådgivning af virksomheder samt partnerskaber med virksomheder.

Klimaneutral godstransport: I Hvidovre har vi mange transport- og logistikvirksomheder, der i kraft af kommunens centrale beliggenhed betjener hele hovedstadsområdet med vare-, gods- og persontransport. I klimaplanen er der en målsætning om, at mindst 10 procent af lastbiler og busser i Hvidovre skal være emissionsfri i 2030. For at opnå det, vil kommunen understøtte virksomhedernes omstilling til CO2-venlige drivmidler og elektrificering, fx via partnerskaber med transportfirmaer.

Grønne pendlervaner: Der er mange store arbejdspladser i Hvidovre, og derfor er der meget at hente ved at interessere sig for, hvordan pendlerne kommer til og fra arbejde. Ca. 30 procent af de kørte kilometer i Hvidovre skyldes pendling. Målet er at mindst 2,5 procent af antallet af kørte kilometer i personbiler er flyttet til cykler i 2030, at 5 % af medarbejderne i offentlige og private virksomheder er tilmeldt en samkørsels-ordning og at der i gennemsnit sidder 1,4 person i hver bil i 2030. For at nå målet vil Hvidovre Kommune bl.a. indgå partnerskab med virksomhederne på Avedøre Holme, der skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen til arbejde, køre sammen og benytte dele-elbiler fremfor egen bil. Virksomhederne og Hvidovre Kommune tilbyder deres medarbejdere et cykelbibliotek, hvor de kan prøve en elcykel eller en anden cykel til den daglige pendling, der laves kampagne for samkørsel for både Hvidovre Kommunes og virksomhedernes medarbejdere samt åbnes for mere hjemmearbejde.

Kommunens køb af transport: Når kommunen køber transportydelser, fx varelevering, taxakørsel eller bustransport til borgere, vil der fra 2023 blive stillet krav om brug af CO2-neutrale køretøjer. Det kan for eksempel være varetransport på cykel, taxakørsel med elbiler eller eldrevne arbejdsmaskiner. Vareleveringer samles for at minimere antal leverancer. Målsætningen er, at alle transportydelser til kommunen er emissionsfri i 2030.

Her kan du se mere om arbejdet med Klimaplan 2050