Nye affaldsregler på vej

November |
Affald Affald

Det er ikke kun de private husstande, der snart skal sortere affaldet i mindst 10 fraktioner. Fra 2022 gælder de samme krav nemlig også for virksomheder, og det er den enkelte virksomhed som har ansvaret at sortere rigtigt og få etableret de rigtige affaldsløsninger.

Men Hvidovre Kommunes Miljø- og Klimateam står klar til at hjælpe dig og din virksomhed på rette vej.

- Vi vil gerne i dialog med virksomhederne om cirkulær økonomi, så vi sammen kan sætte endnu mere fokus på at forebygge affald og få genbrugt og sorteret så meget affald som muligt. Med det styrker vi indsatsen i forhold til klima og bæredygtighed. Vi ved, at virksomhederne allerede er godt i gang med at sortere deres affald. Men der er stadig mulighed for forbedringer, hvis vi sammen skal bekæmpe det spild som affald er siger Charlotte Frische Münter, leder af Miljø og Klimateamet i Hvidovre Kommune.

Derfor inviterer Hvidovre Kommune til dialogmøde om input til den nye affaldsplan, hvori kommunen sætter mål og rammer for indsatser på affaldsområdet for de kommende 4 år.

- Vi vil gerne rette fokus på, at affald er en ressource og fortælle om de kommende krav til virksomhedernes affaldssortering og høre deres forslag til initiativer, der kan øge både forebyggelsen og genanvendelsen, siger Charlotte Frische Münter.

Dialogmødet bliver afholdt den 23. november kl. 15.30 – 17.00 hos Chr. Hansen A/S på Jernholmen 1-27, hvor også borgmester Helle Adelborg deltager. Mødet bliver et hybridmøde, hvor man både kan møde op fysisk eller følge med på et livestream.

Du kan tilmelde dig dialogmødet her

Hvidovre Kommunes nye affaldsplan kommer i offentlig høring i foråret. Den endelige affaldsplan skal være sendt til Miljøstyrelsen inden juli 2022.