Dialogmøde om affald: Hvordan gør vi det bedst?

November |

Fra 2022 skal alle virksomheder sortere i ti forskellige affaldstyper. Men hvordan indretter man sig bedst til det? Hvilke krav stilles til virksomhedernes affaldssortering? Og hvordan kan affaldssortering, genbrug af materialer og affaldsminimering blive en del af den samlede grønne dagsorden?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive berørt på et dialogmøde om affaldssortering for virksomheder i Hvidovre Kommune. Her kan man bl.a. andet møde Ida Hundkjær fra Chr. Hansen, som fortæller om virksomhedens indsats for mere og bedre affaldssortering, og man høre mere om planer og visioner fra Hvidovre Kommune.

Virksomhederne er også meget velkomne til at komme med egne ideer og forslag, som kommunen vil tage med i arbejdet med den nye Affaldsplan 2022-27.

Dialogmødet holdes hos Chr. Hansen, Jernholmen 1-27, 2650 Hvidovre.

Du kan tilmelde dig det fysiske dialogmøde her

Eller du kan vælge at deltage online 

Ved fysisk deltagelse hos Chr. Hansen skal Coronapas medbringes

Anledningen til mødet er den nye Affaldsplan 2022-27, som skal konkretisere, hvordan Hvidovre Kommune i samarbejde med borgere og virksomheder kan nå de overordnede mål fra EU og Staten om at genanvende en langt større del af vores affald.

Planen forventes at komme i høring i løbet af februar-marts 2022 og vil blive politisk vedtaget og træde i kraft i sommeren 2022.