Snerydning

Luk alle
Åbn alle

Som grundejer ud til en offentlig vej, har du ansvaret for at rydde sne og bekæmpe glatte fortove og stier langs din grund. Hvis du ikke overholder dine forpligtigelser og en person falder, kan du komme til at betale erstatning. 

Du skal derfor huske:

 • At snerydning og glatførebekæmpelse skal udføres snarest muligt efter at der er faldet sne, eller når det er glat. Dog særligt i tidsrummet 07.00 - 22.00.
 • At der kun må anvendes grus, sand eller lignende til bekæmpelse. Salt må kun bruges, når der er risiko for isslag.
 • At rydde på egen grund så post, renovation og andre kan komme uhindret frem. 
 • At rydde passage i eventuelle snevolde langs med vejen, så vejen kan krydses sikkert.
 • At rydde ved rendestensbrønde, så vandet kan løbe dertil, når sne og is smelter.

Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du også rydde sne og glatførebekæmpe på kørebanen.

Kommunen rydder sne og bekæmper is på alle offentlige veje og gang- og cykelstier. Arbejdet sker efter en prioriteret rækkefølge. Først ryddes de største og vigtigste veje, hvor der kører busser. Derefter ryddes mindre veje og stier. 

Kort over kommunens snerydning

Kort over hvor kommunen sne- og glatførebekæmper

Veje:

 • Vejklasse I - Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag
 • Vejklasse II - Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Dog ryddes Vintervejklasse I først
 • Vejklasse III - Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Dog ryddes Vintervejklasse I og II først
 • Vejklasse IV - Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Ved kraftigt snefald ryddes der dog hele døgnet alle ugens dage. Vintervejklasse I til III skal være afsluttet

Stier:

 • Stiklasse A - Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet
 • Stiklasse B - Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid

Regulativ for vintervedligeholdelse

Kommunens og grundejernes opgaver i forbindelse med vintervejret, er fastsat i et regulativ. I vinterregulativet kan du blandt andet læse om omfanget af snerydning og glatførebekæmpelse i kommunen. Regulativet er både godkendt af byrådet og politiet.