Sindslidelser

Socialpsykiatriens hjemmeside (nyt vindue)

Alle borgere i alderen 18-65 år, som har en sindslidelse, og er bosiddende i Hvidovre Kommune, kan søge om sociale træningsforløb, støtteindsats til hverdagslivet eller støtte for at reducere de udfordringer, der kan være som sindslidende i eget hjem.

Kort om de Socialpsykiatriske tilbud og funktioner:

Luk alle
Åbn alle

Har du en sindslidelse og ønsker at bo i eget hjem, kan du søge om bostøtte, fx gennem din sagsbehandler. Formålet er at støtte dig til at blive mere selvstændig gennem social træning og social støtte for at udvikle og / eller vedligeholde dine personlige og sociale kompetencer i forhold til at bo i egen bolig og få et hverdagsliv til at fungere. Bostøtte ydes altid som ”hjælp til selvhjælp”.

Eksempler på bostøtte kunne være:

  • Træning / støtte til medicindosering og / eller administrere ordineret medicin
  • Træning / støtte i at holde / vedligeholde egen bolig
  • Træning / støtte i indkøb
  • Træning / støtte i at kontakte offentlige instanser

Støtte- og kontaktperson-ordningen er for de mest isolerede og udsatte sindslidende borgere i kommunen. Hovedindsatsen er at opsøge, skabe og opbygge kontakt til de mest udsatte borgere med en sindslidelse.

Støttekontaktpersonen kan f.eks. støtte den sindslidende i at bryde isolationen ved at forsøge at etablere kontakt til omverdenen eller andre vedvarende tilbud.

SKP-ordningen tager sig af bekymringshenvendelser vedrørende stærkt isolerede borgere med sindslidelse. Enhver kan henvende sig, både private og fagfolk. Henvendelser kan fx være ved manglende kontakt til behandling eller kommune, eller generel mistrivsel (fx ved lugtgener, støj, radikal ændring af adfærd mm).

Er du mellem 18 og 65 år, har en sindslidelse og ønsker at komme i et socialt samværs- og aktivitetstilbud i dagligdagen, kan du søge om at komme i ’Samleren'. Samleren tilbyder socialt samvær med ligesindede og forskellige aktiviteter både i og uden for huset.

Er du 18-35 år med en sindslidelse og ønsker at møde andre unge, kan du kontakte ”Ung i Hvidovre”. Vi tilbyder samvær med ligesindede og jævnaldrende i Hvidovre. For at komme i Ung, skal du:

  • have en psykiatrisk diagnose eller betydelige indikationer og symptomer på, at hovedproblematikken er sindslidelse (fx igangsat udredningsforløb)
  • have lyst til at deltage
  • kunne indgå i en gruppesammenhæng

Koordinatorens primære opgave er at sikre og understøtte koordination, samarbejde og kontakt mellem Hvidovre Kommune og Psykiatrisk Center Hvidovre. Koordinatoren kan også være behjælpelig med udredning og koordination imellem forskellige afdelinger og instanser i Hvidovre Kommune.

Formålet er at sikre en effektiv, sammenhængende og rehabiliterende indsats overfor borgere i kommunen med sindslidelse.

Er du fyldt 18 år og har udfordringer i forhold til social udsathed, psykisk sårbarhed eller har du et fysisk eller psykisk handicap – og får du ikke hjælp fra Center for Handicap & Psykiatri i forvejen? 

Så kan du komme i "Broen", Karetmagerporten 3A-5A i Avedøre. Vi støtter og hjælper dig med den udfordring, du gerne vil have hjælp til. Du er selv en aktiv medspiller. Læs mere om Broen på socialpsykiatriens hjemmeside (nyt vindue).