Hjælp ved sygdom

Luk alle
Åbn alle

Hvis du eller en af dine pårørende har demens, kan du henvende dig til en af Hvidovre Kommunes demenskoordinatorer, Du behøver ikke en henvisning fra din læge.

Du kan læse mere om Hvidovre Kommunes tilbud til dig og dine pårørende på:

Har du type 2 diabetes kan du deltage i Hvidovre Sundhedscenters diabetesforløb, hvor du skal få viden om og redskaber til, hvordan du bliver i stand til at leve en aktiv hverdag med diabetes. Ved at træffe sunde valg giver du sig selv de bedste muligheder for at leve godt og længe med diabetes.

Du kan læse mere om dette på:

Har du, eller har du haft, en kræftsygdom, kan vi tilbyde dig og dine pårørende et forløb, som kan hjælpe dig til at bevare et meningsfyldt liv og håndtere de forandringer, som sygdom og behandling kan medføre.

Læs mere om kommunens tilbud på: 

Har du fået konstateret KOL, kan du komme med i vores KOL-forløb, hvor du får styrket din krop, samt får viden om sygdommen. KOL-rehabiliteringen i Hvidovre Kommune består af fysisk træning og teoretisk undervisning.

Du kan læse mere om kommunens tilbud på: 

Hvis du eller en af dine pårørende har fået en hjerneskade, kan du henvende dig til Hvidovre Kommune. Vi kan hjælpe med at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dig og din familie.

Læs mere om dette på:

Hvis du har haft en blodprop, hjertesvigt eller hjertekrampe, har du mulighed for at komme med i et Hjerte-kar-rehabiliterende forløb. Gennem forløbet får du redskaber til at stabilisere din sygdom samt begrænse fysiske, psykiske og sociale følger af sygdommen. Forløbet skal være med til at forbedre din følelse af livskvalitet og på sigt reducere risikoen for, at din sygdom udvikler sig yderligere.

Du kan læse mere om dette på:

Har du fået konstateret en livstruende sygdom kan vi vejlede dig i dine muligheder for at få den rette hjælp. Vi kan hjælpe til at forbygge, afhjælpe og lindre en række fysiske og psykiske gener. Er du pårørende kan vi også støtte dig.

Læs mere om kommunens tilbud på: 

Hvordan får jeg sygepleje?

Hvis du eller en pårørende har behov for sygepleje, skal du have en henvisning fra en læge eller et hospital. Du vil herefter blive kontaktet af en sygeplejerske i forhold til besøg i hjemmet, hvor dit behov for sygepleje vurderes, og der aftales dage for besøgene.

Hvordan får jeg bevilget bleer, kateter eller stomiartikler?

Hvis du får behov for kontinenshjælpemidler som bleer, kateter eller stomiartikler, så skal du være udredt hos egen læge eller speciallæge. Herefter kan du kontakte sygeplejersken der er ansvarlig for bevillinger på tlf. nr. 2550 2650 i telefontiden tirsdag og torsdag fra kl. 13.00-14.00.

Til hvad kan jeg få sygepleje?

Du kan få forskellige former for sygepleje, fx forebyggelse, sundhedsfremme, tryghedsbesøg, vejledning, sårpleje, medicinadministration, injektionsgivning og pleje af døende i eget hjem.

Hvor og hvornår kan jeg få sygepleje?

Du kan få sygepleje døgnet rundt i alle ugens dage afhængig af dit behov. Hvis du selv kan transportere dig rundt vil du blive henvist til sygeplejeydelser i sygeplejeklinikken som har lokale i Hvidovre Kommunes sundhedscenter. Sygeplejeklinikkens åbningstider er alle hverdage fra kl. 8:00-14:00

Hvordan kommer jeg i kontakt med sygeplejen i weekenden?

Når det er weekend og helligdage, kan du ringe til sygeplejen på telefon 2550 2650.

Hvis du har akut brug for hjælp, skal du ringe 1813.