Pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - i daglig tale PPR - er en rådgivning for børn og unge, deres familier og de professionelle voksne, som arbejder med børn.

PPR

  • Rådgiver og vejleder skoler, SFO'er og klubber samt dagtilbud
  • Medvirker til inklusion af børn i vanskeligheder i dagtilbud og skoler
  • Foretager pædagogiske-psykologiske vurderinger af børn, hvis forældre og skoleleder eller dagtilbud henviser til PPR
  • Tilbyder tale-/hørepædagogisk bistand
  • Medvirker til visitation til specialundervisning m.m.

Alle skoler og dagtilbud har tilknyttet PPR-medarbejdere (psykologer og logopæder). PPR's opgaver bliver løst tværfagligt, helhedsorienteret og i tæt samarbejde med forældre.

Find kontaktinformation og læs mere på PPR's hjemmeside (nyt vindue)

PPR er en institution under Center for Skole og Uddannelse.