Luk alle
Åbn alle

I Center for Skole og Uddannelse udgør de respektfulde og inkluderende fællesskaber og relationer rammen for vores arbejde med børn og unge.

Vores fælles definition af inklusion lyder: ”Inklusion handler om at høre til og om at alle børn og unge bliver set, anerkendt og værdsat som de unikke personer, de er. Fællesskabet skal kunne rumme og værdsætte børns mangfoldighed og forskelligheder, da inklusion i de almene fællesskaber forbedrer børn og unges chancer i livet.”

I Center for Skole og Uddannelse er vores fællesskaber inkluderende og understøtter forskellighed, og vi betragter forskellighed som en styrke. Vores succes bygger på forskellighed i baggrund, viden, evner, kreativitet, dedikation og engagement blandt børn og unge, forældre og medarbejdere. Vi tror på, at forståelsen for forskellighed styrker læring og giver tryghed for den enkelte. Derfor har vi ansvar for at skabe et godt og trygt sted for børn og unge og at aktivt inddrage børn og unge i alsidige, faglige og sociale fællesskaber. Fællesskaberne skal understøtte alle børn og unges læring og trivsel.

Lærere og pædagoger i Hvidovre Kommune understøttes og vejledes om inklusion af skolens ressourcecenter.
I visse tilfælde kræver inklusion ekstra støtte. Der er dog kun tale om specialundervisning, hvis eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i mere end 9 timer om ugen. Du kan læse mere om specialundervisning i Folkeskoleloven (nyt vindue).

På hver skole findes et ressourcecenter. Det er en fælles betegnelse for den del af skolernes aktiviteter, der understøtter børnenes læring og trivsel; fagligt, relationelt og personligt.
Ressourcecenteret tilbyder faglig og pædagogisk vejledning/sparring.

Ressourcecenterets kerneopgave er at understøtte læring og trivsel. Trivsel forstået som et vellykket samspil mellem og udvikling i sociale, personlige og faglige faktorer.

  • Det sociale understøttes, når ressourcecenteret arbejder med børn som en del af et fællesskab.
  • Det personlige understøttes, når ressourcecenteret arbejder med det enkelte barns forudsætninger for at udvikle sig.
  • Det faglige understøttes af ressourcecenterets arbejde med supplerende undervisning og med undervisningsdifferentiering.

Ressourcecenteret kan være organiseret forskelligt fra skole til skole.

Her kan du læse mere om ressourcecentre i Udvikling og fællesskab i Hvidovre kommunes Ressourcecentre (pdf).

SPU betyder "Systemanalyse af Pædagogiske Udfordringer". I Hvidovre arbejder alle skoler og klubber efter SPU-modellen, som er Hvidovre Kommunes udgave af den norske LP-model. Modellen bruges af lærere og pædagoger som et redskab til at hjælpe elever med deres udfordringer og dermed inkludere flere.

SPU er en analysemodel, hvor man ikke ser børn med problemer, men børn i problemer.
Modellen bygger på en systemisk tankegang. Når man skaber positiv forandring i et system fx en klasse eller børnegruppe, får det en positiv betydning for andre i klassen eller gruppen. De voksne er ansvarlige for forandringerne.

I Hvidovre arbejder vi med relationskompetence, der i praksis understøttes af ICDP (International Child Development Programme). ICDP er et program for samspil og relation, der giver lærere og pædagoger værktøjer til at udvikle kompetencen og anvende en relations- og ressourceorienteret tilgang.

Klasseledelse er betegnelsen for alle de handlinger en lærer eller pædagog foretager sig i sine bestræbelser på at udvikle eleverne fagligt og socialt. Klasseledelse rummer tre dimensioner, som i praksis er tæt forbundne:

  1. at skabe et godt læringsmiljø
  2. at lede elevernes læring
  3. at etablere gode relationer