Hvidovre Heldagsskole

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Heldagsskole består af tre afdelinger.

Afdeling 1 er for elever i ADHD eller ADHD lignende vanskeligheder
Afdeling 2 er for elever, som midlertidigt er forhindret i skolegang i alment tilbud, men som er på på eller vurderes til at kunne indgå i inklusionsprocesser i almenskole eller almene ungdomsuddannelsestilbud
Afdeling 3 er for elever i dagbehandlingsforløb, der har betydelige sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder 

Eleverne bliver visiteret til Hvidovre Heldagsskole via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.