Styrelsesvedtægt for skolerne

Luk alle
Åbn alle

Folkeskolernes virksomhed er underlagt en række love og regler. Folkeskoleloven er den lovgivning, der styrer folkeskolernes virksomhed sammen med en række bekendtgørelser.

Folkeskoleloven (nyt vindue)

Lokalt vedtager landets kommuner en styrelsesvedtægt og typisk også et eller flere bilag for vedtægten, der beskriver de lokale rammer for folkeskolerne i kommunen.

Her kan du læse Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet (pdf).

Styrelsesvedtægten er senest ændret den 29. april 2020.

På baggrund af en lovændring af folkeskoleloven ændres timefordelingsplanen i de kommende skoleår. Her kan du se timefordelingsplanerne for de kommende år:

Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt
Timetal humanistiske fag
Dansk (minimumstimetal)   330 300 240 210 210 210 210 210 210 2160
Engelsk      (vejledende timetal)   30 30 60 60 90 90 90 90 90 630
Tysk/fransk (vejledende timetal)           60 60 90 90 90 390
Historie (minimumstimetal)       30 60 60 60 60 60 60 390
Kristendomskundskab (vejledende timetal)   60 30 30 30 30 60 30 0 30 300
Samfundsfag (vejledende timetal)                 60 60 120
Timetal naturfag
Matematik (minimumstimetal)   150 150 150 150 150 150 150 150 150 1350
Natur/teknik (vejledende timetal)   30 60 60 90 60 60       360
Geografi    (vejledende timetal)               60 30 30 120
Biologi                      (vejledende timetal)               60 60 30 150
Fysik/kemi (vejledende timetal)               60 60 90 210
Timetal praktiske/musiske fag
Idræt        (vejledende timetal)   60 60 60 60 60 60 90 90 90 630
Musik        (vejledende timetal)   60 60 60 60 60 30       330
Billedkunst (vejledende timetal)   30 60 60 60 30 30       270
Håndværk & design (vejledende timetal)       60 90 60 60       270
Madkundskab (vejledende timetal)           60 60       120
Valgfag
Håndværk & design, billedkunst, musik eller madkundskab (vejledende timetal)               60 60   120
Valgfag      (vejledende timetal)                   60 60
Årligt minimumstimetal
Årligt minimumstimetal pr. klassetrin 600 750 780 810 870 930 930 960 930 990 8580
Timetal andet
Lektiehjælp og understøttende undervisning 510 360 330 300 450 390 390 440 470 410 4020
Undervisningens samlede længde
Undervisningens samlede længde (inkl. pauser, understøttende undervisning mv.) 1110 1110 1110 1110 1320 1320 1320 1400 1400 1400 12600

Timefordelingsplanen for skoleåret 2024/2025 gælder også i efterfølgende skoleår.