Undervisningspligt

Luk alle
Åbn alle

Undervisningspligten omfatter alle børn. Undervisningspligten betyder ikke, at alle børn skal gå i en folkeskole, men at alle børn skal modtage undervisning, der kan leve op til folkeskolens undervisning.

Undervisningspligten starter den 1. august i det år, hvor dit barn fylder 6 år. Skolegangen kan udskydes til dit barn er 7 år, hvis barnet ikke er skoleparat. Undervisningspligten stopper når dit barn har gennemført 9. klasse eller den 31. juli i det år, hvor dit barn fylder 17 år.

Undervisningspligten omfatter klassetrinene 0.-9.klasse. Dit barn skal derfor gennemføre alle klassetrin, selvom du ønsker at udskyde skolestarten.

Alle børn har ret til at gå i folkeskole, men du kan som forælder indmelde dit barn på privatskole, efterskole eller selv stå for undervisningen.

Der er særlige regler for hjemmeundervisning. Ønsker du at hjemmeundervise dit barn, skal du kontakte Center for Skole og Uddannelse og meddele, at du ønsker at hjemmeundervise dit barn. Center for Skole og Uddannelse vil sørge for, at der etableres tilsyn med hjemmeundervisningen. Det er din distriktsskole, der varetager tilsynet.