Pædagogisk læringscenter

Pædagogisk læringscenter kaldes i daglige tale PLC. Kerneopgaven er at fastholde og skabe nysgerrighed for børn og voksne ift. god læring, trivsel og faglig udvikling.

Læring skal forstås som kundskaber og færdigheder, der er forankret i samspillet mellem børn og voksne i hele organisationen.

PLC er et værested, et lærested og et værksted, som tilbyder andre og nye måder at lære på.

PLC skal være en forsøgsstation, hvor vi vil inspirere elever, lærere og pædagoger til mere procesarbejde og overføre problemstillinger fra virkeligheden og hverdagen ind i skolearbejdet.

Du kan læse mere om Det gode Pædagogiske Læringscenter her (pdf).