Luk alle
Åbn alle

I 2018 har Center for Skole og Uddannelse gennemgået en vigtig strategisk proces, som har resulteret i Faglig Strategi for Center for Skole og Uddannelse (pdf).

Formålet med den faglige strategi er at sætte retning, give et fælles sprog og skabe en øget sammenhængskraft i Center for Skole og Uddannelse.

"I fællesskab åbner vi verden for ALLE børn og unge, så de lærer mere og trives bedre år for år".

De syv strategiske fokusområder er:

  1. Professionelle læringsfællesskaber
  2. Inkluderende fællesskaber for alle børn og unge
  3. Stærkt og aktivt forældresamarbejde
  4. De bedste veje til ungdomsuddannelse og job
  5. Fysiske rammer, der fremmer læring og trivsel
  6. Viden og data som grundlag for ledelse og faglig praksis
  7. Tværgående samarbejde

I forlængelse af arbejdet med den faglige strategi har Center for Skole og Uddannelse udarbejdet God Skoleledelse.

Formålet er at fremme en fælles vision om godt lederskab. Strategien God Skoleledelse indeholder både en definition af god skoleledelse samt retningslinjer for organisering af ledere i Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre Kommune.