Strategi for klimatilpasning

FN's klimapanel og det hjemlige DMI vurderer, at vi de kommende 100 år kan forvente ændringer i klimaet. Vi vil få fugtigere vintre, tørrere somre, men med flere og kraftigere skybrud. Samtidig må vi forvente at havet stiger og at hyppigere og kraftigere storme vil føre til stormflod. Hvidovre Kommunalbestyrelse vedtog i 2014 en strategi for fremtidens arbejde med klimatilpasning.

Skybrudsplan - Regnvandets veje

Som en videreudvikling af Strategi for Klimatilpasning, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2021 ”Regnvandets veje, Skybrudsplan 2020”. Skybrudsplanen handler om sikring mod oversvømmelser ved skybrud.

Konkretiseringsplaner for skybrudshåndtering

Et af fokusområderne i Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning er oversvømmelse fra skybrud. For de lokalområder, der forventes at være mest sårbare ved skybrud, skal der udarbejdes planer for, hvordan de store regnmængder fra skybrud kan håndteres.

Konkretiseringsplan for Risbjerg – Svendebjerg

Planen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem borgere i området, kommunen, HOFOR og andre interessenter. Planen udpeger forslag til skybrudsløsninger, som samtidig kan tilføje nye værdier til området.

Konkretiseringsplan for Strandøre

Planen er udarbejdet i 2017 i tæt samarbejde med borgere i området, og udpeger idéer til skybrudsløsninger som samtidig kan tilføje nye værdier til området.

Projektkatalog for Strandøre

Et supplement til konkretiseringsplanen for skybrudshåndtering i Strandøre. I projektkataloget arbejdes videre med idéerne fra konkretiseringsplanen.

Konkretiseringsplan for Hvidovre Nord

Planen er i øjeblikket under udarbejdelse. 11. maj blev der afholdt et virtuelt inspirationsmøde for borgere og interessenter, hvor det var muligt at melde ind med lokalkendskab til steder, som har haft udfordringer med oversvømmelser ved skybrud.