Klimatilpasning

 • Som grundejer har du blandt andet ansvar for at sikre din kælder mod opstigende vand fra kloakken samt håndtering af skybrudsvand på egen grund. Læ...

  Læs mere
 • Sammen kan vi skabe et klimarobust Hvidovre og for at hjælpe dig, har vi samlet nogle forslag til klimasikringsløsninger både på din egen grund og...

  Læs mere
 • Find oplysninger om hvad du skal gøre når du ønsker at rapportere et problem med den offentlige kloak, når der er sket skade på din ejendom eller d...

  Læs mere
 • Voldsom nedbør og havvandsstigninger har medført et øget behov for kortlægning og viden om konsekvenserne. Læs her hvordan Hvidovre Kommune ønsker...

  Læs mere
 • Her kan du læse om nogle af de klimatilpasningsprojekter, der er i gang eller er blevet gennemført i Hvidovre. Nogle af projekterne er udført af Hv...

  Læs mere