Klimaplan 2050

Sammen med 44 andre kommuner gik Hvidovre Kommune i november 2020 med i klimapartnerskabet "DK2020". Som led i deltagelsen skal kommunen udvikle en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger både hvad angår tilpasning til klimaforandringerne og reduktioner i drivhusgasudledningen, hvor målet er at blive CO2-neutral i 2050.

Et af Hvidovre Kommunes delmål er at bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af klimagasser i 2030 i forhold til 1990. Det gælder for kommunen som geografisk område, ikke kun kommunens egne aktiviteter. 

Klimaplanens mål er at blive klimaneutral i 2050, så på lang sigt skal vi arbejde for, at der ikke udledes flere drivhusgasser, end der kan blive lagret. 

ALLE ER VELKOMNE TIL AT BIDRAGE.

Du kan også sende dine idéer på mail til klimaplan@hvidovre.dk

Se mere på https://klimaplan.hvidovre.dk/ (nyt vindue)