PFAS

PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige, svært nedbrydelige stoffer, hvoraf nogle er miljøfarlige og sundhedsskadelige.

 

Drikkevand

I Hvidovre Kommune er det forsyningsselskabet HOFOR, der leverer drikkevand til borgerne.

HOFOR kontrollerer løbende drikkevandskvaliteten, og vandet overholder alle gældende kvalitetskrav for PFAS.

Her kan du læse mere om HOFORs indsats for at sikre rent drikkevand uden PFAS.

Hos HOFOR kan du også læse mere om vandkvaliteten i Hvidovre Kommune.

 

Jord

Det er Region Hovedstaden, der står for opsporing og kortlægning af jordforening i Hvidovre.

På regionens hjemmeside kan man slå sin adresse op via et kort og se, om der er registreret jordforurening på grunden (inkl. PFAS). Hvis regionen har registreret oplysninger om jordforurening, vil der være en farvemarkering, der er forklaret med tekst i højre side.

Hvis der er en farvemarkering på grunden, kan man kontakte Region Hovedstaden og få oplyst, hvilke informationer de har på grunden.

Se mere om jordforurening og grundvand på regionens hjemmeside.

 

Myndigheders ansvar ved forurening med PFAS

Mange forskellige myndigheder deler ansvaret for at håndtere forurening med PFAS:

Kommuner og regioner

Kommuner og regioner har ansvar for at lokalisere steder, der er under mistanke for forurening med PFAS-stoffer samt for at opspore forureningskilden og indhente relevant rådgivning fra andre myndigheder.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen overvåger PFAS og andre miljøfarlige stoffer i grundvandet og i overfladevand samt overvåger renseanlægs udledning af PFAS.

Læs mere om PFAS-forurening hos Miljøstyrelsen

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen overvåger kemiske forureninger i fødevarer, herunder fluorerede forbindelser. I tilfælde af en konkret oplysning om forurening af jord eller vand, der anvendes til fx afgræsning af kvæg, gennemfører Fødevarestyrelsen analyser af kød for at afgøre indhold af PFAS. Det er også Fødevarestyrelsen, der sanktionerer markedsføring og håndtering af forurenede fødevarer på markedet og hos forbrugere.

Læs om fluorstoffer (PFAS) i fødevarer hos Fødevarestyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er myndighed på området, når det gælder om vejledning af kommuner i områder, hvor der er fundet PFAS i miljøet.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen afdækker de helbredsmæssige effekter af at være udsat for høje mængder PFAS og udarbejder vejledning om, hvilke eventuelle undersøgelser og behandlinger det anbefales at tilbyde borgere, der har været udsat for høje mængder for PFAS.