Luk alle
Åbn alle

Introduktionsforløbet henvender sig blandt andet til udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, deres medfølgende familiemedlemmer, studerende og au-pairs samt EU-borgere, som kommer til Danmark som følge af de åbne grænser i EU.

Introduktionsforløbet består af:

  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kurset skal gennemføres inden for en tidsramme på cirka halvandet år. Derefter har man mulighed for at deltage i en af de tre danskuddannelser, hvis man ønsker at styrke danskkundskaberne yderligere. Yderligere danskuddannelse skal gennemføres indenfor 3 år.
  • Beskæftigelsesfremmende tilbud.

Alene udlændinge, der er ledige og selvforsørgede (herunder ægtefælleforsørgede) har ret til beskæftigelsesrettede tilbud under introduktionsforløbet, medmindre tilbuddet ikke kan antages at forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder. Personer, som har opholdstilladelse på grundlag af arbejde, studier eller lignende er altså ikke berettiget til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud.