Ansættelse af flygtninge

Luk alle
Åbn alle

Når en privat virksomhed ansætter nyankomne flygtninge og/eller familiesammenførte i ordinære stillinger over 19 timer om ugen, får virksomheden en kontant bonus, såfremt virksomheden søger herom. 
Ansættelse af flygtninge og/eller familiesammenførte, der har fået opholdstilladelse senest ét år før ansættelsen, giver en bonus på 20.000 kr. efter seks måneders ansættelsen og yderligere 20.000 kr. efter 12 måneders ansættelse. Ansættelse af flygtninge og/eller familiesammenførte, som er meddelt opholdstilladelse mellem ét og to år før ansættelse giver en bonus på 15.000 kr. efter seks måneders ansættelsen og yderligere 15.000 kr. 
Det er et krav for at udløse bonus, at ansættelsen har et omfang på over 19 timer om ugen.

Ansøgning om bonus skal ske digitalt hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, men du kan tage kontakt Jobcentrets Virksomhedsservice på tlf. 41 85 04 47 eller mail virksomhedhedsservice@hvidovre.dk, hvis du har spørgsmål.